Anh biết chiều ni em anh bi thương lắm Đã hẹn tuy thế chẳng thấy nhẵn anh sang khi nắng cổng ngôi trường soi bước em khi chiều kéo lại từng nào nhớ thương khi đường cất cánh chờ anh tung cánh sắt. Đây áo bay greed color xanh như tình yêu thắt lại khăn nóng chính em đan lúc gió con quay cuồng sau cánh cất cánh con tàu thét gầm mang đến tim bất tỉnh nhân sự ngây phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên. Dao động cánh chim bé tàu đã rời, tránh xa tp rồi mây giăng thật thấp mây đan lụa trắng mây pha color nắng. Vượt cao nhòng cao mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần tuyết ơi xin nhuộm trắng trong thâm tâm hồn em gái nhỏ tuổi tôi thương. Khi nắng chiều đi không gian chợt tối xóa nhòa vùng tuyết white mông mênh Anh mong sao tình mình như tuyết trinh mặc dù chúng mình không khí cách chia mặc dầu tuyết white đã chìm trong màn đêm.

Bạn đang xem: Tuyết trắng lyrics


Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Rạp Chiếu Phim Cgv Lê Văn Lương, Cgv Hà Nội Centerpoint

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.