TỪ ĐIỂN VIỆT ANH

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn tất cả thể cài đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra từ bỏ điển tiện lợi khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, fan học rộng biết các (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển máy tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển diễn tả
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : sản phẩm tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kết kiệu ngoài
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích phù hợp
machine dictionary : tự điển trang bị
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển chuyển vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Download Idmss Lite Cho Máy Tính Tải Về, Gdmss Lite For Pc

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish