Tâm sanh tử không tha thiết: niệm phật vì sao không có thành tựu? đó là vì

Lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không, cố gắng danh là từ Nghiệp Hồng, Ngài sinh tháng 2 năm 1927, tại huyện Lư Giang tỉnh An Huy Trung Quốc. Thời thiếu thốn niên Ngài học ở ngôi trường trung học tập Quốc Lập thứ cha và trường trung học Nam khiếp Thị Lập

*
thứ nhất, năm
*
1949 Ngài
*
đến Đài Loan, ship hàng ở thiệt Tiễn học tập Xã, lúc có thì tiếng Ngài nghiên cứu và phân tích học tập kinh sử triết học. Năm 26 tuổi bước đầu học Phật ăn trường chay, đầu tiên cầu học tập với công ty triết học giáo sư Phương Đông Mỹ. Kế đến theo học với cao tăng Mật Tông Đại Sư Chương Gia 3 năm.Sau cùng mang lại Đài Trung ước pháp với phật giáo học Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh nam giới 10 năm, tổng cộng học tập Phật Pháp 13 năm. Ngài nối tiếp kinh luận của những tông phái Phật Giáo với học thuyết của không ít tôn giáo khác như Nho, Đạo, Cơ Đốc, Islam v.v., nhất là đối cùng với Tịnh Độ Tông Phật Giáo tận tâm tận lực siêng tu siêng hoằng, được thắng lợi rất là huy hoàng.

Bạn đang xem: Tâm sanh tử không tha thiết: niệm phật vì sao không có thành tựu? đó là vì

*
Năm 1959,vào năm 33 tuổi, Ngài được đà độ ở chùa Lâm Tế vùng Viên Sơn tp Đài Bắc, pháp danh là Tịnh Giác, pháp trường đoản cú là Tịnh Không.Sau lúc thọ giới cụ túc Ngài đi mọi nơi giảng tởm thuyết pháp sống Đài Loan và các nước trên thay giới. Trước sau đang giảng giải như kinh Hoa Nghiêm, ghê Pháp Hoa, tởm Lăng Nghiêm, khiếp Viên Giác, Tịnh Độ Ngũ tởm (Kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Kinh cửa hàng Vô Lượng thọ Phật, Đại rứa Chí người yêu Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Phẩm Phổ hiền đức Hạnh Nguyện), tởm Kim Cang, kinh Địa Tạng, khiếp Phạm Võng, ghê Nhân Vương, kinh Đại chén Nhã cưng cửng Yếu, chén bát Nhã tâm Kinh, Kinh bát Đại Nhân Giác, gớm Tứ Thập Nhị Chương, kinh Thù chiến thắng Chí Lạc, khiếp Đương Lai Biến, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, kinh Kiết Hung, Lục Tổ Đàn Kinh, Sa Di luật Nghi yếu hèn Lược, Đại vượt Khởi Tín Luận, Vãng sanh Luận, Đại Trí Độ Luận, Bách Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Nghiên Cứu, bát Thức Quy Củ Tụng, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Phật Giáo Tam Tạng kinh điển mấy mươi bộ. Không tính ra, Ngài còn giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cùng Liễu Phàm Tứ Huấn, còn có chương trình Nhân Ái hòa bình Giảng Đường, giảng kinh thuyết pháp 40 mấy năm trước đó chưa từng gián đoạn, hiện nay có gây ra nhiều loại băng giảng cassette, băng giảng video, đĩa CD - MP3, đĩa VCD - DVD, tất cả đến mấy nghìn tập. Cho đến nay mỗi ngày 4 giờ đồng hồ của nhà ghi hình giảng gớm Hoa Nghiêm, vui với khiếp pháp, không hề mỏi mệt.Năm 1960, Ngài được mời làm cho giảng sư ở Tam Tạng học viện chùa Thập Phổ thành phố Đài Bắc.

Xem thêm: Phim Chăn Nuôi Heo.Com - Phim Hot Hay ( Phim Chăn Nuôi Heo )

*
Năm 1961, nhấn lời đảm nhận ủy viên hoằng pháp với ủy viên văn hiến của Hội Phật Giáo Trung Quốc.Năm 1965, phụ trách ủy viên xây dựng của Hội Phật Giáo Trung Quốc.Năm 1972, đảm nhận tổng công ty giảng Đại chăm Phật học Giảng Tọa của Hội Phật Giáo Trung Quốc.Năm 1973, đảm nhiệm Viện nghiên cứu và phân tích Phật học viện chuyên nghành Học Thuật Trung Hoa, giáo thọ ủy viên biên dịch Hội chú giải Kinh Phật Ngữ Dịch Đài Loan.Năm 1975, đảm nhiệm làm giáo thọ văn hóa truyền thống Đại học tập Triết học tập Hệ Trung Quốc, và giáo thọ Thiên Chúa Giáo Đông Á ý thức Sinh Hoạt nghiên cứu và phân tích Tập Sở.Năm 1977, đảm nhiệm viện trưởng Viện Nội học Trung Quốc.Năm 1979, đảm nhận viện trưởng Viện Tịnh Độ thật Tiễn Trung Quốc.Ngài trước sau gây dựng Hội Hoa Tạng Pháp Thí, thư viện Thị Thính Phật Giáo Hoa Tạng, Hội tạo Quỷ Phật Đà Giáo Dục, Tịnh Tông Học
*
Hội Hoa Tạng v.v..., tổ chức triển khai Phật Giáo giáo dục và đào tạo và mấy chục ngôi đạo tràng chăm tu siêng hoằng pháp môn tịnh độ. Ngài là người tiên phong trong vấn đề sử dụng khối hệ thống truyền thanh, đài truyền hình, truyền họa vệ tinh, mạng lưới tin tức toàn cầu, dùng phương tiện truyền thông văn minh để lan truyền chánh pháp, đẩy mạnh nền giáo dục và đào tạo của Phật Đà.In Đại Tạng gớm miễn phí biếu tặng, ấn tống những nhiều loại sách thiện của nhà Nho, như Tứ Thư Ngũ Kinh, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn v.v… Những nhiều loại sách này khuyên người đoạn ác tu thiện, nâng cao phẩm hóa học lương thiện, khôi phục lại tâm tánh, khởi xướng đạo đức, cải thiện phong hóa xã hội, hoằng dương khiếp sách và tạo nên âm tượng có tương quan văn hóa truyền thống lịch sử của Trung Quốc.Mấy chục năm nay đã ấn tống các loại kinh luận sách thiện lên đến mức hơn 10 triệu cuốn, còn in tương đối nhiều hình chư Phật ý trung nhân Tát cùng lịch đại tiên sư Đại Đức mấy triệu tấm, các loại đồ vật niệm Phật, băng niệm Phật, biếu khuyến mãi lưu thông bên trên toàn núm giới.Năm 1977, Ngài ban đầu nhận lời mời thuyết giảng sống hải ngoại tăng cường nền giáo dục và đào tạo của Phật Đà. Chứng thực phương châm nền giáo học tập của Đại Thừa hầu hết là phá trừ mê tín, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, khải phân phát chân trí huệ, khiến cho xã hội đại chúng hiểu rõ chân vọng, chánh tà, đúng sai, thiện ác, lợi hại, để phát hành lý trí, đại giác, phấn phát, tiến thủ, lạc quan, tạo nên một ưng ý nhân sanh quan tiền vũ trụ quan, thì mới hoàn toàn có thể giải quyết được tất cả khổ nạn của bọn chúng sanh, đạt được phương châm giáo dục hạnh phúc sống động vĩnh hằng, cứu vãn cánh viên mãn.Vì muốn làm cho cái lý tưởng này thực hiện được, yêu cầu Ngài trước sau sinh sống Đài Loan, Hồng Kông, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi,
*
Tây Ban Nha, nước anh v.v... đề xướng chỉ đạo thành lập có hơn 50 mấy ngôi đạo tràng Tịnh Tông học Hội, đảm nhiệm chức vụ cầm vấn hoặc đạo sư của mấy chục đoàn thể Phật Giáo cùng đoàn thể làng hội. Thuộc năm, Ngài còn đề xướng chỉ huy cho con cháu người trung hoa khắp trên nhân loại nên xây dựng china Dân Tộc bá tánh Tông tự (đền cúng tổ tông), mong muốn cách giáo hóa này, khiến cho mọi bạn đều biết Thành, Tín, Trung, Kính, Hiếu Đạo, Luân thường xuyên Đạo Lý, Thuần Phong Mỹ Tục, Hưng Long Quốc Vận, thực hiện Thái Bình. Ngài cũng nghĩ rằng Văn Ngôn Văn (cổ văn), là thừa khứ, hiện tại tại, vị lai, cha đời cùng thông thường thông dụng ngôn từ văn tự, văn hóa truyền thống Trung Hoa rất độc đáo và khác biệt khác thường, là một nền văn hóa truyền thống trên thế giới phát minh béo múp nhất, cũng là mấy nghìn năm bảo tàng trí huệ của nhân loại, với người tân tiến kết tinh thành một thể. Từng một fan là con cháu của Viêm Hoàng (tổ tiên của tín đồ trung hoa), đều có trách nhiệm nghĩa vụ đem nền văn hóa này thường xuyên truyền thừa, phạt dương quang đãng đại.Năm 1985, Ngài thiên cư sang Hoa Kỳ, thời hạn Ngài hoằng pháp trên đất Mỹ, do vày Ngài có sự tương tác đoàn kết với những chủng tộc, buôn bản hội được an hòa, cải thiện phương diện đạo đức, gồm sự hiến đâng rất nỗi bật, tháng 8 năm 1995, Ngài được tè bang Texas nước
*
Mỹ phong khuyến mãi Công Dân Danh Dự của tiểu bang, và tp Dallas cũng phong khuyến mãi Công Dân Danh Dự của thành phố. Thời hạn hoằng pháp ngơi nghỉ đây, đã từng có lần được mời đi giảng sinh sống trường Đại học tập Lý Công Tân Gia Ba, ngôi trường Đại học tiểu bang Maine nước Mỹ, ngôi trường Đại học tập Deanza-College tiểu bang Texas, ngôi trường Đại học tập Hawai, và các trường Đại học tập ở Úc Châu như Melbourne, Sydney, Queensland v.v… Ở những nước á châu như ngôi trường Đại học tập Phụ Nhân Đài Loan, ngôi trường Đại Học văn hóa Trung Quốc, trường Đại học tập Thành Công, ngôi trường Đại học tập Trung sơn v.v... Cùng đài truyền thanh, bên trên đài truyền ảnh thì có chương trình thuyết giảng Phật học siêng giảng đề tài. Ngài đi đến chỗ nào thuyết giảng thì có không ít thính chúng lắng nghe pháp âm, pháp duyên của Ngài siêu thù thắng, được tứ bọn chúng đệ tử nhiệt tình ủng hộ.Tháng 5 năm 1995, được sự chỉ huy của Ngài, Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Tân Gia tía và Tịnh Tông học tập Hội link sáng lập Lớp Bồi Huấn chức năng Hoằng Pháp, và chỉ còn dạy các bước giáo học hằng ngày.Tháng 5 năm 1998, ở Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Tân Gia Ba ban đầu tuyên giảng khiếp Hoa Nghiêm, cũng mặt khác tuyên giảng tởm Vô Lượng Thọ.Từ năm 1998, ngơi nghỉ Úc Châu với Tân Gia cha hai nơi này tích cực tăng nhanh lý niệm văn hóa đa nguyên, xúc tiến hòa bình,
*
xã hội an định. Kế bên ra ngơi nghỉ Tân Gia Ba dữ thế chủ động đi thăm viếng các đoàn thể Tôn giáo cùng trợ giúp sự nghiệp từ bỏ thiện buôn bản hội, sinh sống Úc Châu thâm nhập diễn đàn tôn giáo, giúp đỡ trường Đại học tập Griffith thành lập Trung Tâm văn hóa truyền thống Đa Nguyên, với trường Đại học tập Queensland ra đời Học Viện Nghiên Cứu giải quyết và xử lý Xung Đột cùng Hòa Bình.Tháng 5 năm 2000, dấn lời mời của viên Tôn Giáo Trung Quốc, Ngài cùng với phần đa vị lãnh tụ của 9 đại tôn giáo Tân Gia Ba, đi thăm viếng những đại đoàn thể tôn giáo Trung Quốc, xây dựng quan hệ thân thiện.Tháng một năm 2001, ban đầu ở Úc Châu dự bị xây cất Tịnh Tông học Viện, để tu dưỡng trao dồi càng nhiều kĩ năng Phật Giáo mang đến hàng hậu học. Ngài hiện ngụ cư tại Úc Châu, ngoại trừ hàng ngày 4 giờ đồng hồ của nhà ghi hình tuyên giảng tởm Hoa Nghiêm, cũng thường đi Hồng Kông với Tân Gia cha hoằng pháp.
*
Tháng 5 năm 2002, được trường Đại học Griffith mời làm cho Giáo Sư Danh Dự, mon 6 được ngôi trường Đại học Queensland mời làm Giáo Sư khách Tọa, cùng được tp Toowoomba phong tặng kèm Công Dân Danh Dự của thành phố.Giữa mon 8 năm 2002, được ngôi trường Đại học tập Griffith phong tặng ngay Tiến Sĩ Danh Dự.Tháng 7 năm 2003, với chức phận Giáo Sư đại biểu trường Đại học tập Griffith đến thái lan tham gia họp báo hội nghị Thế Giới chủ quyền Liên Hiệp Quốc.Tháng 4 năm 2004 được ngôi trường Đại học tập Queensland Úc Châu phong khuyến mãi Tiến Sĩ Danh Dự.Tháng 6 năm 2004, bộ tôn giáo Indonesia tổ chức thành đoàn phỏng vấn lãnh tụ tôn giáo, thỉnh mời Ngài làm nắm Vấn Danh Dự, đi viếng thăm Ai Cập, Ý Đại Lợi với Vatican, nhờ vào thông qua tôn giáo chia sẻ tiến đến tìm hiểu với nhau, cùng xây cất ý thức chung.Tháng 8 năm 2004, được ngôi trường Đại học tập Châu Lập Islam Giáo Indonesia phong khuyến mãi Tiến Sĩ Danh Dự.Tháng 8 năm 2004, được mời tham gia Hội Nghị quốc tế do liên hợp quốc Giáo Khoa Văn tổ chức triển khai cử hành trên Okayama Nhật Bản, với phát biểu siêng giảng đề tài.Tháng 6 năm 2005, do bởi vì Ngài tích cực tăng cường nền văn hóa đa nguyên, tôn giáo hòa hài, tương tác đoàn kết chủng tộc và nổ lực công việc giáo dục vậy giới, được thiếu phụ Hoàng anh quốc ban khuyến mãi Huân Chương AM.