Em share tiếng chim sẻ điện thoại tư vấn bậy nhé. Giờ chim sẻ gọi bầy đàn này rất nhạy nha chưng bác. Những bác có thể tải giờ chim sẻ tại đây:

Tải giờ Sóc Đất Gọi bạn bè chuẩn sinh hoạt đây các bác nhé.