TIẾNG ANH 8 UNIT 4 SPEAK

Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be và the way they are now.

Bạn đang xem: Tiếng anh 8 unit 4 speak


Bài 1

Task 1. Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used lớn be and the way they are now.

(Hãy thao tác với các bạn em. Nhìn những bức tranh sau và nói đến sự khác nhau giữa vấn đề thường xẩy ra trong vượt khứ và sự việc xảy ra ở hiện nay tại.)

*
*

Lời giải đưa ra tiết:

- People used khổng lồ live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses or high buildings.

(Người ta từng sống trong những căn nhà kiểu nông buôn bản hoặc công ty nhỏ, nhưng hiện thời họ sống trong số những căn hộ hiện đại, số đông ngôi nhà to hơn hoặc hầu hết tòa công ty cao tầng.)

- People used khổng lồ work hard, but now they have more không tính tiền time for entertainment.

(Người ta từng làm việc vất vả, cơ mà giờ họ có nhiều thời gian thư thả hơn để giải trí.)

- People used to vị tiring & low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can bởi vì lighter & higher-paid jobs in offices or firms.

(Người ta từng làm quá trình mệt nhọc với được trả lương phải chăng ở các trang trại hoặc đồng ruộng, nhưng hiện nay họ có thể làm công việc nhẹ nhàng hơn và được trả lương cao hơn trong những văn phòng hoặc doanh nghiệp.)

- People used lớn travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by oto or even by plane.

(Người ta từng đi bộ, nhưng hiện nay họ hoàn toàn có thể đi bằng xe đạp, bằng xe máy, bằng xe tương đối hoặc thậm chí còn bằng sản phẩm bay.)

- People used not to go lớn school, but now they can go to lớn school and pursue interests outside the homes.

(Người ta không đi học, nhưng hiện giờ họ rất có thể đi học và theo đuổi ích lợi bên ngoài.)

- There used not to lớn be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

(Từng không tồn tại điện trong nhà, nhưng hiện nay có điện ở phần đông mọi nơi.)

- There used not to be facilities such as schools, hospitals, hotels and markets. Now there are enough facilities for people to lớn live on.

Xem thêm: Tiềm Hành Truy Kích Phần 2 )

(Từng không có cơ sở vật hóa học như trường học, bệnh dịch viện, khách sạn cùng chợ. Bây chừ có đủ các đại lý vật chất để mọi tín đồ sinh sống.)

- There used not to lớn be telephones, telegraph lines, mạng internet services. Now there are telephones, telegraph lines và internet services available for people lớn use.

(Từng không tồn tại điện thoại, con đường dây điện thoại, dịch vụ internet. Hiện giờ có điện thoại, đường dây điện thoại cảm ứng thông minh và dịch vụ thương mại internet bao gồm sẵn mang lại mọi bạn sử dụng.)


Bài 2

Task 2. Now tell your partner about the things you used to bởi last year.

(Bây tiếng hãy cho chính mình em biết em thường làm cái gi năm ngoái.)

Lời giải chi tiết:

- Last year I used lớn stay up late. Now I go khổng lồ bed early.

(Năm ngoái mình thường xuyên thức khuya. Hiện nay mình đi ngủ sớm.)

- Last year I used to lớn watch TV late. Now I don"t watch TV late.

(Năm ngoái mình thường thức giúp xem TV muộn. Bây giờ mình không xem TV muộn.)

- Last year I used khổng lồ study badly. Now I study hard.

(Năm ngoái mình học kém. Bây giờ mình học siêng chỉ.)

- Last year I used to play table tennis. Now I seldom play table tennis; I play the guitar.

(Năm ngoái mình từng chơi bóng bàn. Hiện giờ mình hiếm khi tập luyện bóng bàn, mình chơi ghi-ta.)

- Last year I used to drink coffee. Now I never drink coffee.

(Năm ngoái mình đã từng uống cà phê. Hiện giờ mình không bao giờ uống cà phê.)

- Last year I used khổng lồ stay up late playing computer games. Now I stay up late studying my lessons for the next exam.

(Năm ngoái mình thường thức khuya để chơi trò chơi điện tử. Bây chừ mình thức khuya để ôn bài cho kì thi tiếp theo.)