Thủ tục tạm trú tạm vắng

Công dân tiến hành thủ tục đk tạm trú theo quy định new tại cách thức Cư trú 2020 theo ra quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 như sau:


*
Mục lục bài xích viết

Điều kiện đăng ký tạm trú

Điều 27 vẻ ngoài Cư trú 2020 quy định đk đăng ký tạm trú như sau:

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hòa hợp pháp xung quanh phạm vi đơn vị hành thiết yếu cấp xã chỗ đã đk thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục tiêu khác từ bỏ 30 ngày trở lên trên thì phải tiến hành đăng ký tạm trú.

Bạn đang xem: Thủ tục tạm trú tạm vắng

- Thời hạn trợ thời trú buổi tối đa là 02 năm và hoàn toàn có thể tiếp tục gia hạn các lần.

- Công dân không được đk tạm trú bắt đầu tại chỗ ở qui định tại Điều 23 dụng cụ Cư trú 2020.

*

Điều kiện, hồ nước sơ, thủ tục đăng cam kết tạm trú (ảnh minh họa)

Thành phần hồ sơ đăng ký tạm trú

* hồ nước sơ đăng ký tạm trú gồm:

- Tờ khai biến đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA); so với người đăng ký tạm trú là bạn chưa thành niên thì vào tờ khai bắt buộc ghi rõ ý kiến chấp nhận của cha, bà bầu hoặc fan giám hộ, trừ trường đúng theo đã gồm ý kiến đồng ý bằng văn bản;

*
Mẫu CT01

- Giấy tờ, tài liệu minh chứng chỗ ở hợp pháp.

* Đăng ký kết tạm trú trên nơi đơn vị đóng quân vào Công an nhân dân, làm hồ sơ gồm:

- Tờ khai biến hóa thông tin cư trú (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA);

- Giấy trình làng của Thủ trưởng đối kháng vị làm chủ trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đk tạm trú và đơn vị có khu vực ở cho cán bộ chiến sỹ (ký tên, đóng góp dấu).

* Đăng ký tạm trú theo danh sách, làm hồ sơ gồm:

- Tờ khai đổi khác thông tin cư trú (của từng người) (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA);

- Văn phiên bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ tin tức về chỗ ở đúng theo pháp kèm list người lâm thời trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ phiên bản của từng người: họ, chữ đệm với tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá thể và thời hạn trợ thì trú.

Thủ tục đk tạm trú

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ (1 bộ)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Công an cấp cho xã nơi đk thường trú, có thể nộp theo 2 cách:

- Nộp làm hồ sơ trực tiếp trên Công an cung cấp xã.

Xem thêm: Các Địa Điểm Du Lịch Ở Đà Nẵng Tự Túc, Du Lịch Đà Nẵng Tự Túc

- Nộp làm hồ sơ trực đường qua các cổng hỗ trợ dịch vụ công trực đường như: Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng thương mại dịch vụ công cỗ Công an, Cổng dịch vụ thương mại công quản lý cư trú.

Bước 3: Bổ sung làm hồ sơ nếu được đặt theo hướng dẫn tự cơ quan gồm thẩm quyền cùng nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả hiệu quả khi hồ sơ đã hợp lệ.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký cư trú địa thế căn cứ theo khí cụ của từng địa phương.

Bước 5: địa thế căn cứ theo ngày hứa hẹn trên Phiếu mừng đón hồ sơ và hẹn trả kết quả để dấn thông báo tác dụng giải quyết giấy tờ thủ tục đăng ký kết cư trú (nếu có).

Thời hạn giải quyết và xử lý thủ tục: thời hạn 03 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận được hồ sơ không hề thiếu và hợp lệ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Trường đúng theo hồ sơ khá đầy đủ hợp lệ cơ quan đk cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về vị trí tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và:

- Thông báo cho người đăng ký về vấn đề đã cập nhật thông tin đk tạm trú (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA); (Trước đây sau khi đăng ký kết tạm trú thành công, công dân sẽ được cấp sổ tạm trú)

- trường hợp khước từ đăng ký thì phải trả lời bằng văn bạn dạng và nêu rõ tại sao (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA).