*
vẫn xử lý...

Bạn đang xem: Cổng thông tin điện tử trường cao đẳng công nghệ quốc tế lilama2

*

Xem thêm: Phim Xã Hội Đen Hong Kong Hay Nhất Trên Netflix, Phim Xã Hội Đen Hay Nhất 2021

*

Niên học: --Chọn--2015 - 20162016 - 20172017 - 20182018 - 20192019 - 20202020 - 20212021 - 2022 học kì: --Chọn---12 Tuần: Tuần 1 (16/08 - 22/08)Tuần 2 (23/08 - 29/08)Tuần 3 (30/08 - 05/09)Tuần 4 (06/09 - 12/09)Tuần 5 (13/09 - 19/09)Tuần 6 (20/09 - 26/09)Tuần 7 (27/09 - 03/10)Tuần 8 (04/10 - 10/10)Tuần 9 (11/10 - 17/10)Tuần 10 (18/10 - 24/10)Tuần 11 (25/10 - 31/10)Tuần 12 (01/11 - 07/11)Tuần 13 (08/11 - 14/11)Tuần 14 (15/11 - 21/11)Tuần 15 (22/11 - 28/11)Tuần 16 (29/11 - 05/12)Tuần 17 (06/12 - 12/12)Tuần 18 (13/12 - 19/12)Tuần 19 (20/12 - 26/12)Tuần đôi mươi (27/12 - 02/01)Tuần 21 (03/01 - 09/01)Tuần 22 (10/01 - 16/01)Tuần 23 (17/01 - 23/01)Tuần 24 (24/01 - 30/01)Tuần 25 (31/01 - 06/02)Tuần 26 (07/02 - 13/02)Tuần 27 (14/02 - 20/02)Tuần 28 (21/02 - 27/02)Tuần 29 (28/02 - 06/03)Tuần 30 (07/03 - 13/03)Tuần 31 (14/03 - 20/03)Tuần 32 (21/03 - 27/03)Tuần 33 (28/03 - 03/04)Tuần 34 (04/04 - 10/04)Tuần 35 (11/04 - 17/04)Tuần 36 (18/04 - 24/04)Tuần 37 (25/04 - 01/05)Tuần 38 (02/05 - 08/05)Tuần 39 (09/05 - 15/05)Tuần 40 (16/05 - 22/05)Tuần 44 (13/06 - 19/06)Tuần 45 (20/06 - 26/06)Tuần 46 (27/06 - 03/07)Tuần 47 (04/07 - 10/07)Tuần 48 (11/07 - 17/07)Tuần 49 (18/07 - 24/07)Tuần 50 (25/07 - 31/07)Tuần 51 (01/08 - 07/08) Khoa: --Chọn--CƠ KHÍ CHẾ TẠOCÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGCÔNG NGHỆ Ô TÔCÔNG NGHỆ THÔNG TINĐIỆN – ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNHCƠ BẢNKINH TẾ - KẾ TOÁNTRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XENỮ CÔNG, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNGVĂN HÓA Khoá: --Chọn--2014 – 20172015 – 20182016 – 20172016 – 20182016 – 20192017 – 20182017 – 20192017 – 202018.B2.K72018 - 20192018 – 20202018 – 202175007K18B20052019-20212019-2021 Cao đẳng2019 - 2021 TC22019-20222019-2022 Trung cấp2018-20192020-20222020-2021 LT2020-20232020-2023 CS22021-20222021-20232021-20242021-2024 CS22021-2024 CS318B2K5A18B2K8AChuyên đề ngắn hạnVận hành xe nâng hàng hóa khóa 2018 Lớp học: --Chọn--CK15TC3.1CK15TC3.21609BTSC11609BTSC21609CKCTCK16TC3.1CK16TC3.21709BTSC11709BTSC21709CKCTCK17TC3.1CK17TC3.2CK17TC3.3CK17TC3.41809BTSC11809BTSC21809BTSC31809CKCTCK18TC3.1CK18TC3.2CK18TC3.3CK18TC3.4BTSC19TC3.1BTSC19TC3.2BTSC19TC3.3CK19TC3.1CK19TC3.2CK19TC3.3CK19TC3.4CK19TC3.5CK20CDLTBTSC20TC3.1CK20TC3.1CK20TC3.2CK20TC3.3CK20TC3.4BTSC20TC3.2BTSC20TC3.3CK20TC3.5CK21CDLTCK21TC3.1CK21TC3.2CK21TC3.3BTSC21TC3.1BTSC21TC3.2CK21TC3.4_CS2BTSC21TC3.3_CS3BTSC21TC3.4_CS3MT20TC3MT21TC3.1MT21TC3.2OT15TC3OT16TC3.1OT16TC3.2OT17CĐ1709OTO11709OTO2OT17TC3.1OT17TC3.2OT17TC3.3OT18CĐ1809OTO11809OTO2OT18TC3.1OT18TC3.2OT18TC3.3OT18TC3.4OT19CDOT19TC3.1OT19TC3.2OT19TC3.3OT19TC3.4OT19TC3.5OT19TC3.6OT19TC3.7OT20CD1OT20CD2OT20TC3.1OT20TC3.2OT20TC3.3OT20TC3.4OT20TC3.5OT20TC3.6OT20TC3.8OT20TC3.9OT20TC3.7OT21CDLTOT21CD1OT21TC3.1OT21TC3.2OT21TC3.3OT21TC3.4OT21TC3.5OT21TC3.6OT21TC3.7_CS2OT21TC3.8_CS2QT15CĐQT15TC3QT16CĐLT1609KTMTQT16CĐQT16TC3.1QT16TC3.2CN17CĐ1709KTMT11709KTMT2CN17TC3.1CN17TC3.2CN17TC3.3QT17TC3NPTTHVP-K1-2019QT18CĐLTCN18CĐQT18CD1809KTMT11809KTMT2CN18TC3.1CN18TC3.2CN18TC3.3CN18TC3.4CN18TC3.5QT18TC3.1QT18TC3.2CN19CDQT19CDCN19TC3.1CN19TC3.2CN19TC3.3CN19TC3.4CN19TC3.5CN19TC3.6CN19TC3.7_CS2CN19TC3.8_CS2QT19TC3.1QT19TC3.2CN20CDQT20CDCC_CNTTCB.1CC_CNTTCB.2CC_CNTTCB.3CC_CNTTCB.4CC_CNTTCB.5CC_CNTTCB.6CC_CNTTCB.7CC_CNTTCB.8CN20TC3.1CN20TC3.2CN20TC3.3CN20TC3.4CN20TC3.5CN20TC3.6CN20TC3.7OTHVP1_01OTHVP1_02OTHVP1_03OTHVP1_04OTHVP1_05OTHVP2_01QT20TC3.1QT20TC3.2THVP1_01THVP1_02THVP2_01CN20TC3.8CN20TC3.9QT20TC3.3CN21CDLTCN21CDQT21CDCN21TC3.1CN21TC3.2CN21TC3.3CN21TC3.4CN21TC3.5CN21TC3.6QT21TC3.1QT21TC3.2CN21TC3.7_CS2CN21TC3.8_CS2CN21TCCS2QT21TC3.3_CS2QT21TC3.4_CS2QT21TCCS2DL15TC3DN15CĐ1DN15CĐ2DN15TC3.1DN15TC3.2DN15TC3.31609DCN1609DN21609DN3DL16TC3DN16CĐ1DN16CĐ2DN16TC3.1DN16TC3.2DN16TC3.3DN16TC3.4DN17CĐLT1DN17CĐLT2DN17CĐ1DN17CĐ2TD17CĐ1709ĐCN11709ĐCN21709ĐCN3DL17TC3DN17TC3.1DN17TC3.2DN17TC3.3DN17TC3.4DN18CĐ1DN18CĐ2DN18CĐ3TD18CĐ1809ĐCN11809ĐCN21809ĐCN341809ĐCN41809KTML&ĐHKKDL18TC3.1DL18TC3.2DL18TC3.3DL18TC3.4DN18TC3.1DN18TC3.2DN18TC3.3DN18TC3.4DN18TC3.5DN18TC3.6DN18TC3.7DN18TC3.8DN19CD1DN19CD2DN19CD3TD19CDĐD19TC3.1_CS2ĐD19TC3.2_CS2DL19TC3.1DL19TC3.2DL19TC3.3DL19TC3.4_CS2DN19TC3.1DN19TC3.2DN19TC3.3DN19TC3.4DN19TC3.5DN19TC3.6DN19TC3.7DN19TC3.8DN19TC3.9HP2019-2022DN20CD1DN20CD2DN20CDLT1DN20CDLT2DD20TC3.1DD20TC3.2DL20TC3.1DL20TC3.2DL20TC3.3DL20TC3.4DN20TC3.1DN20TC3.2DN20TC3.3DN20TC3.4DN20TC3.5DD20TC3.3_CS2DL20TC3.5DN21CDLT1DN21CDLT2DN21CD1TD21CDDL21TC3.1DL21TC3.2DL21TC3.3DN21TC3.1DN21TC3.2DN21TC3.3DN21TC3.4DN21TC3.5DN21TC3.6DN21TC3.7DD21TC3.1_CS2DD21TC3.2_CS2DL21TC3.4_CS2DL21TCCS2DD21TC3.2_CS3DD21TC3.3_CS3KT15CĐ1KT15CĐ2KT15CĐ3KT15CĐ4KT15TC3.1KT15TC3.2QD15CĐ1609KTDNKT16CĐ1KT16CĐ2KT16CĐ3KT16TC3QD16CĐKT17CĐ1KT17CĐ2KT17CĐ34QD17CĐ1709KTDN11709KTDN2KT17TC3.1KT17TC3.2KT18CĐ1KT18CĐ2KT18CĐ3KT18CĐ4QD18CĐQD18CĐ21809KTDN11809KTDN21809KTDN3KT18TC3.1KT18TC3.2KT18TC3.3KT18TC3.4KT19CD1KT19CD2KT19CD3KT19CD4QD19CD1QD19CD2KT19TC3.1KT19TC3.2KT19TC3.3KT19TC3.4KT19TC3.5_CS2KT19TC3.6_CS2KT19TC3.7KT20CD1KT20CD2KT20CD3KT20CD4QD20CD1QD20CD2KT20TC3.1KT20TC3.2KT20TC3.3KT20TC3.4KT21CDLTKT21CD1KT21CD2KT21CD3KT21CD4QD21CD1QD21CD2KT21TC3.1KT21TC3.2KT21TC3.3KT21TC3.5KT21TC3.4_CS218.B2.K7.A118B2K4A-B2.118B2K8ACM15TC3KS15CĐKS15TC3.1KS15TC3.2MA16TC2CM16TC3KS16TC3CM17TC3.1CM17TC3.2KS17TC3.1KS17TC3.2MA17TC31809KTCBMACM18TC3.1CM18TC3.2KS18TC3.1KS18TC3.2MA18TC3.1MA18TC3.2CM19TC3KS19TC3.1KS19TC3.2KS19TC3.3MA19TC3.1MA19TC3.2CM20TC3.1CM20TC3.2KS20TC3.1KS20TC3.2KS20TC3.3KS20TC3.4MA20TC3.1MA20TC3.2MA20TC3.3CM21TC3.1KS21TC3.1KS21TC3.2KS21TC3.3MA21TC3.1MA21TC3.2MA21TC3.312A12A112A1_CS212A1012A1112A1212A1312A1412A1512A1612A1712A1812A1912A212A2_CS212A2012A2112A312A3_CS212A412A4_CS212A512A5_CS212A612A6_CS212A712A7_CS212A812A919VH2219VH2319VH2419VH2519VH2611A111A1_CS211A1011A1111A1211A1311A1411A1511A1611A1711A1811A1911A2_CS211A2011A2111A2211A2311A2411A2511A311A3_CS211A411A4_CS211A511A5_CS211A611A711A811A920A210A110A1_CS210A1010A1110A1210A1310A1410A1510A1610A1710A1810A1910A210A2_CS210A2010A2110A2210A2310A2410A310A3_CS210A410A4_CS210A510A5_CS210A610A6_CS210A710A7_CS210A810A9