Thần Bài 1 Châu Nhuận Phát

Diễn viên: Châu Nhuận PhátHướng Hoa CườngLong PhươngLưu Đức HoaNgô táo tợn ĐạtTrương MẫnVương Tổ Hiền

Thể loại: