Tân ngữ (Object) là trường đoản cú hoặc các từ chỉ người hoặc trang bị bị tác động ảnh hưởng bởi chủ ngữ. Gồm 2 loại tân ngữ là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ con gián tiếp.

Bạn đang xem: Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp


*

Trong quy trình học giờ Anh, nhiều phần người học vẫn biết đến những thành phần cơ bản cấu khiến cho một câu hoàn chỉnh bao hàm chủ ngữ (subject), đụng từ (verb) và tân ngữ (object). Trong nội dung bài viết này, người sáng tác sẽ phân tích về tân ngữ là gì vào câu và ví dụ là biện pháp phân biệt tân ngữ trực tiếp (direct object) với gián tiếp (indirect object) trong giờ Anh cho tất cả những người mới làm cho quen cùng với ngữ pháp hoặc sẽ ở trình độ chuyên môn nền tảng hoàn toàn có thể hiểu kỹ rộng về điểm ngữ pháp này.

Tân ngữ là gì?

Tân ngữ (Object) là từ hoặc cụm từ chỉ bạn hoặc đồ bị tác động bởi chủ ngữ. Tân ngữ là một trong những phần của câu, với thường là một trong những phần của vị ngữ. Nó đề cập mang đến một bạn nào đó hoặc một thứ có liên quan đến việc thực hiện hành vi của nhà ngữ.

Tân ngữ giúp làm rõ nghĩa của động từ, khiến cho câu trở nên dễ nắm bắt và truyền đạt nội dung đúng đắn hơn. ​Nếu như các nội hễ từ (intransitive verbs) như run, cry, fall, die không cần có tân ngữ thì những ngoại động từ (transitive verbs) lại phải tất cả tân ngữ đi kèm. Như những động từ: eat, break, make, send, give,…

Ví dụ: My friend is playing đoạn clip games. (Bạn tôi đang chơi game.)

Trong ví dụ như trên, “video games” bổ sung ý nghĩa đến ngoại đụng từ play. Nếu không có tân ngữ “video games” thì câu vẫn không hoàn chỉnh về khía cạnh ngữ nghĩa cùng gây khó hiểu cho người đọc.

My friend is running. (Bạn tôi đang nghịch game.)

Trong ví dụ như trên, “run” là nội động từ có nghĩa chạy. Nội cồn từ này sẽ không cần tân ngữ kèm theo ở sau với câu vẫn có ý nghĩa sâu sắc đầy đủ.

Vị trí của tân ngữ: Tân ngữ thường lép vế động từ bỏ chỉ hành vi (action verb) để hoàn thiện ý nghĩa sâu sắc của câu; hoặc sử dụng để biểu hiện mối links giữa các tân ngữ với nhau thông qua liên tự hoặc giới từ.

Có 2 loại tân ngữ (object):

Tân ngữ trực tiếp (direct object)

Tân ngữ loại gián tiếp (indirect object)

Direct object – Tân ngữ trực tiếp

Direct object là đại tự hoặc danh từ bỏ chỉ fan hoặc đồ nhận ảnh hưởng tác động trực tiếp của đụng từ hành vi trong câu. Direct object gồm vị trí làm việc sau đụng từ hành động.

*

Source: google image

Ví dụ:

David is repairing his car. (David vẫn sửa xe của anh ấy ấy.)

Trong câu trên:

David là danh tự riêng đã là nhà ngữ của câu và là đối tượng thực hiện hành động.

“is repairing” là động từ chỉ hành động ở thì bây giờ tiếp diễn.

“his car” là danh tự chỉ vật mừng đón hành cồn “repair”. Vì đó, “his car” là direct object của câu.

He invited Mary lớn the party. (Anh ấy đã mời Mary mang đến buổi tiệc.)

Trong câu trên:

He là đại từ đã là công ty ngữ của câu với là đối tượng người tiêu dùng thực hiện tại hành động.

“invited” là cồn từ hành vi ở thì vượt khứ đơn.

“Mary” là danh từ riêng rẽ của người chào đón hành động “invite”. Cho nên vì thế “Mary” là direct object trực tiếp của câu.

Danh từ vào vai trò Direct Objects

Direct objects hoàn toàn có thể là mọi danh từ bỏ (đồ vật, sự vật, con người, v.v.).

Ví dụ: Jennifer bought a book. – Tân ngữ trực tiếp (direct object) ‘book‘ là một danh từ.

Đại từ vào vai trò Direct Objects

Đại từ hoàn toàn có thể được thực hiện như một direct objects. đề xuất phải chú ý điều đặc trưng sau, trường hợp như sử dụng đại từ bỏ (pronouns) như một direct objects rất cần phải được dùng theo hình thức tân ngữ đại từ bỏ (object pronoun form). Tân ngữ đại từ (Object pronouns) bao gồm me, you, him, her, it, us, you, cùng them.

Ví dụ: I watched it last week. – ‘it’ (một công tác truyền hình) là 1 trong những tân ngữ đại từ.

Cụm từ nhập vai trò Direct Objects

Gerunds (-ing) và cụm gerund với từ nguyên mẫu mã (infinitives) and cụm từ nguyên chủng loại (infinitive phrases) cũng có thể có tính năng như một direct objects.

Ví dụ:

Tom enjoys watching TV. – ‘watching TV’ (gerund phrase – cụm gerund ) có công dụng như một tân ngữ thẳng (direct object) của rượu cồn từ ‘enjoy‘.

I hope lớn finish soon. – ‘to finish soon’ (infinitive phrase – các từ nguyên mẫu) có tính năng như một tân ngữ thẳng (direct object) của động từ ‘hope’.

Mệnh đề vào vai trò Direct Objects

Mệnh đề tiềm ẩn cả nhà ngữ và động từ. Dạng cụm từ nhiều năm này cũng có thể được dùng như một tân ngữ thẳng (direct object) của một hễ từtrong một mệnh đề khác.

Ví dụ:

Hank believes that she is doing well at school. – ‘that she is doing well at school’ thẳng nói cho chúng ta biết rằng Hank tin cẩn vào điều gì. Mệnh đề nhờ vào có công dụng như một direct object.

She hasn’t decided where she is going on vacation. – where she is going on vacation’ vấn đáp cho thắc mắc rằng ‘Cô ấy chưa quyết định điều gì?’ đóng vai trò như 1 tân ngữ trực tiếp (direct object).

Indirect object – Tân ngữ con gián tiếp

Indirect object là đại từ bỏ hoặc danh trường đoản cú chỉ người hoặc đồ dùng nhận tác động ảnh hưởng của hễ từ hành vi một cách gián tiếp, tức thị phải trải qua một đối tượng trực tiếp nhận hành cồn trước đó. Tân ngữ gián tiếp mở ra trực tiếp giữa đụng từ với tân ngữ thẳng của nó.

Xem thêm: Mức Phạt Lỗi Quên Giấy Tờ Xe, Chứng Minh Với Csgt Bằng Cách Nào?

*

Source: google image

Ví dụ: He bought his son a bike. (Anh ấy đã cài đặt cho con anh ấy một cái xe.)

Trong câu trên:

He là đại từ đang là chủ ngữ của câu cùng là đối tượng thực hiện tại hành động.

“bought” là động từ hành vi ở thì vượt khứ đơn.

“a bike” là danh từ riêng của người tiếp nhận hành cồn “buy” cùng là tân ngữ trực tiếp của câu.

“his son” là Indirect object đón nhận hành rượu cồn được mua cho một dòng xe của công ty ngữ “he”.

I sent the company an application for the job. (Tôi đã gửi cho công ty một solo xin việc.)

“sent” là rượu cồn từ hành vi ở thì quá khứ đơn.

“an application” là danh từ riêng của vật mừng đón hành cồn “send” cùng là tân ngữ trực tiếp của câu.

“the company” là tân ngữ gián tiếp tiếp nhận hành cồn gửi làm hồ sơ của công ty ngữ “I”.

Lưu ý: ko kể vị trí trọng điểm động từ hành vi và tân ngữ trực tiếp, tân ngữ con gián tiếp còn có thể nằm sau tân ngữ trực tiếp vào một nhiều giới từ sử dụng “for” hoặc “to”. Nội dung của câu vẫn giữ nguyên nhưng về phương diện ngữ pháp sẽ có điểm khác biệt. Bạn học có thể làm điều đó với bất kỳ tân ngữ con gián tiếp nào, thường được sử dụng khi tân ngữ gián tiếp dài.

Ví dụ:

1. Anna sent her brother a present.

Trong câu 1: “a present” là tân ngữ trực tiếp đón nhận hành động “send” với “her brother” là tân ngữ loại gián tiếp đón nhận hành động tặng ngay quà của chủ ngữ “Anna”

2. Anna sent this present khổng lồ her brother.

Trong câu 2: “to her brother” được call là các giới từ trong câu và cụm này có chứa Indirect object “her brother.

Danh từ vào vai trò là indirect object – Tân ngữ con gián tiếp

Tân ngữ con gián tiếp có thể là danh trường đoản cú (đồ vật, sự vật, nhỏ người, etc.). Thông thường indirect objects chỉ bạn hoặc một tổ người. Chính vì có vấn đề này (indirect object – người) là cũng chính vì người thường xuyên nhận được tiện ích từ hành động.

Ví dụ: I read Peter the report. – ‘Peter’ đó là indirect object cùng ‘the report’ (cái mà được tôi đọc) là direct object.

Đại từ (Pronoun) đóng vai trò là indirect object

Đại từ hoàn toàn có thể được áp dụng với vai trò là một trong những indirect objects. Yêu cầu phải để ý điều đặc biệt sau, ví như như thực hiện đại từ bỏ (pronouns) như một direct objects rất cần phải được dùng theo dạng tân ngữ đại trường đoản cú (object pronoun form). Tân ngữ đại tự (Object pronouns) bao gồm me, you, him, her, it, us, you, cùng them.

Ví dụ: Greg told me the story. – ‘Me’ chính là indirect object với ‘the story’ (mà Greg đã nói) là direct object.

Cụm danh tự (Noun Phrases) nhập vai trò Indirect Objects

Cụm danh từ bỏ (là một cụm từmô tả và ngừng bằng một danh từ: a beautiful vase, an interested wise, old professor) cũng có thể đóng vai trò là 1 indirect objects.

Ví dụ: The composer wrote the dedicated, poor singers a tuy vậy to perform. – ‘the dedicated, poor singers’ chính là indirect object (cụm danh từ), trong những số ấy ‘a song’ (bài hát được soạn) là direct object.

Mệnh đề dục tình (Relative Clauses) vào vai trò Indirect Objects

Relative clauses khẳng định một đối tượng nào kia cũng rất có thể có tác dụng như một indirect objects.

Ví dụ:

Peter promised the man, who had been waiting for an hour, the next tour of the building. – vào trường thích hợp này, ‘the man’ được xác định bởi mệnh đề quan hệ nam nữ ‘who had been waiting for an hour’ cả hai các này các cấu thành nên một indirect object. ‘The next tour of the building’ (điều nhưng mà Peter vẫn hứa) là direct object.

*
Cách rõ ràng tân ngữ trực tiếp cùng tân ngữ con gián tiếp

Cách xác minh được nguyên tố tân ngữ vào câu là tân ngữ thẳng hay loại gián tiếp:

Tân ngữ thẳng là câu trả lời của các thắc mắc “cái gì/ ai đón nhận hành động?”:

Ví dụ:

1. David is repairing his car.

Câu hỏi: What is David repairing? : his car ( “his car” là đối tượng người sử dụng nhận hành động “repair”)

2. He invited Mary lớn the party.

Câu hỏi: Who did he invite? : Mary ( “Mary” là đối tượng người tiêu dùng nhận hành động “invite”)

Tân ngữ con gián tiếp là câu vấn đáp của các câu hỏi “cho ai/ cho mẫu gì/ để triển khai gì?”

Ví dụ:

1. He bought his son a bike.

Câu hỏi: For whom did he buy a bike? : his son (chủ ngữ “he” vẫn thực hiện hành vi “bought” cho đối tượng người dùng “his son”)

2. Anna sent her brother a present.

Câu hỏi: khổng lồ whom did Anna send a present? : her brother (chủ ngữ “Anna” vẫn thực hiện hành vi “sent” đến đối tượng người tiêu dùng “her brother”)

Tóm lại:

Direct object:

Danh từ bỏ hoặc đại từ mừng đón hành hễ của rượu cồn từ chỉ hành động

Không phụ thuộc vào tân ngữ con gián tiếp

Indirect object:

Indirect object là đối tượng người sử dụng thụ hưởng hành động do đối tượng người sử dụng khác thực hiện

Không thể sống thọ indirect object nếu không có direct object.

*

Tổng kết

Qua các khái niệm tân ngữ là gì với ví dụ trên, tác giả mong muốn người học tập tiếng Anh rất có thể phân biệt được sự khác hoàn toàn giữa direct object với indirect objecttrong câu. Việc nắm điểm ngữ pháp này sẽ giúp người học phát âm hiểu câu tiếng Anh công dụng hơn và dần dần cải thiện kỹ năng viết làm thế nào để cho đúng ngữ pháp cùng đúng nghĩa của câu hơn.