Tài Khoản 242 Theo Thông Tư 133

Ngày 26 mon 08 năm 2016, bộ tài bao gồm bàn hành Thông tứ số133 năm 2016 hướng dẫn cơ chế kế toán cho những Doanh nghiệp vừa và bé dại trong phạm vị phương tiện và thay thế cho ra quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài khoản 242 theo thông tư 133 năm 2016.

Bạn đang xem: Tài khoản 242 theo thông tư 133

*
Tài khoản 242 theo thông bốn 133 năm 2016

Tài khoản 242 theo thông tư 133 năm 2016

1. Nguyên lý kế toán Tài khoản 242- túi tiền trả trước

a) thông tin tài khoản này dùng để phản ánh các giá cả thực tế vẫn phát sinh cơ mà có liên quan đến kết quả chuyển động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển những khoản giá thành này vào giá thành SXKD của các kỳ kế toán sau.

b) những nội dung được phản ảnh là giá cả trả trước, gồm:

– túi tiền trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê chuyển động TSCĐ (quyền sử dụng đất, công ty xưởng, kho bãi, văn phòng có tác dụng việc, shop và TSCĐ khác) giao hàng cho sản xuất, kinh doanh nhiều kỳ kế toán.

– chi phí thành lập doanh nghiệp, chi tiêu đào tạo, quảng cáo tạo nên trong quy trình tiến độ trước hoạt động có giá chỉ trị bự được phân chia theo quy định của điều khoản hiện hành;

– ngân sách chi tiêu mua bảo đảm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện đi lại vận tải, bảo đảm thân xe, bảo hiểm tài sản,…) và các loại lệ chi phí mà doanh nghiệp cài và trả một đợt cho các kỳ kế toán;

– Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê tương quan đến vận động kinh doanh trong vô số nhiều kỳ kế toán;

– Lãi chi phí vay trả trước cho nhiều kỳ kế toán;

– chi tiêu sửa chữa trị TSCĐ gây ra một lần có giá trị to doanh nghiệp không tiến hành trích trước túi tiền sửa chữa to TSCĐ phân chia theo qui định của quy định hiện hành;

– ngân sách nghiên cứu giúp và chi phí cho quá trình triển khai cảm thấy không được tiêu chuẩn ghi thừa nhận là TSCĐ vô hình nếu được phân bổ dần theo nguyên tắc của điều khoản hiện hành;

– các khoản chi phí trả trước khác ship hàng cho hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

c) việc tính cùng phân bổ chi phí trả trước vào túi tiền SXKD từng kỳ kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại giá cả để lựa chọn phương thức và tiêu thức phù hợp lý.

d) Kế toán đề nghị theo dõi cụ thể từng khoản túi tiền trả trước theo từng kỳ hạn trả trước vẫn phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng người tiêu dùng chịu ngân sách của từng kỳ kế toán cùng số sót lại chưa phân bổ vào đưa ra phí.

Xem thêm: Để Mai Tính 2 Full Hd Phimmoi

đ) Đối với những khoản giá cả trả trước bởi ngoại tệ, trường hợp tại thời gian lập báo cáo có bởi chứng chắc chắn là về câu hỏi người bán không thể cung ứng hàng hóa, dịch vụ thương mại và công ty lớn sẽ chắc chắn nhận lại các khoản trả trước bởi ngoại tệ thì được xem là các khoản mục chi phí tệ tất cả gốc nước ngoài tệ cùng phải nhận xét lại theo tỷ giá giao dịch chuyển tiền trung bình của ngân hàng thương mại dịch vụ nơi doanh nghiệp liên tục có thanh toán giao dịch tại thời khắc báo cáo.

Việc xác định tỷ giá chuyển tiền trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá chỉ do nhận xét lại chi phí trả trước là khoản mục tiền tệ tất cả gốc nước ngoài tệ được triển khai theo cách thức tại Điều 52 Thông bốn này.

2. Kết cấu và ngôn từ phản ánh của Tài khoản 242

Bên Nợ: các khoản ngân sách trả trước phát sinh trong kỳ.

Bên Có: những khoản giá cả trả trước đang tính vào chi phí SXKD vào kỳ.

Số dư mặt Nợ: các khoản giá thành trả trước chưa tính vào túi tiền sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Mời các bạn xem tiếp bài viết


Đăng ký nhận bạn dạng tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp