Ngoài Trailer Trên,Trong trò chơi Còn không ít Thứ Để các bạn Khám Phá và Trải Nghiệm . Còn mong chờ gì Nữa Xuống bên dưới Và tuân theo Hướng Dẫn cài đặt Game Về với Chiến Thôi