biết tổng cộng đo những góc của đa giác n cạnh là (n-2).180 độ. Một đa giác n cạnh gồm tổng các góc trừ đi góc A của nó bằng 570 đó. Tính góc A với n?


*

*

Một nhiều giác tất cả tổng các góc vào là 1080 độ thì đa giác đó tất cả số đỉnh là 3 .Bạn đang xem: Số đỉnh của đa giác gồm tổng góc trong bởi 1080

Ta dùng phương thức quy nạp cho bài bác toán.Bạn đã xem: Số đỉnh của đa giác có tổng góc trong bằng 1080

+ cùng với n = 3 thì phân biệt đúng

Giả sử nó đúng cùng với n = k. Có nghĩa là với đa giác có k cạnh thì góc trong bao gồm số đo bằng(k−2)1080o(k−2)1080o

Ta minh chứng nó đúng cùng với k+1.Bạn đã xem: Số đỉnh của nhiều giác có tổng các góc trong bằng 1080

Thật vậy với đa giác có k+1 cạnh thì ta rất có thể tạo bắt buộc đa giác gồm k cạnh bằng cách nối hai đỉnh ngay sát nhau nhất. Thì hiển nhiên nhiều giác đó có số đo bằng(k−2).1080o(k−2).180o. Vì ta nối hai đỉnh sát nhau nhất cần sẽ tạo cho một tam giác, có số đo bằng 1080 độ.

Bạn đang xem: Số đỉnh của đa giác có tổng góc trong bằng 1080

Như vậy nhiều giác k+1 cạnh gồm số đo góc bởi :

(k−2).1080o+10800=.1080o(k−2).1080o+10800=.1080o

Vậy đpcm đúng . Số đỉnhcủa đa giác là 3 .

Đúng 0
comment (0)

Một đa giác bao gồm tổng số đo các góc trong gấp gấp đôi tổng số đo những góc quanh đó thì số cạnh của nhiều giác kia là từng nào ?

Lớp 8 Toán 1 0 gửi Hủy

6 cạnh

Đúng 0
phản hồi (0)

CMR một nhiều giác lồi n cạnh bao gồm số đường chéo là: n(n-3)/2 và gồm tổng số đo các góc vào của nhiều giác là (n-2).180

Lớp 8 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

hình n giác vẽ các đường chéo từ 1 đỉnh bất kỳ của đa giác đó

khi đó những đuờng chéo và những cạnh sinh sản thành (n-2) tam giác

nên ta được tổng số đo những góc của n giác đó là tổng số đo của ( n -2) tam giác

suy ra : tổng số đo những góc là : ( n- 2) . 180

học tốt

Đúng 0
bình luận (0)

Một nhiều giác đều phải sở hữu tổng số đo toàn bộ các góc kế bên và một góc trong của nhiều giác là 480 0 . Hỏi nhiều giác những đó bao gồm mấy cạnh?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Lớp 8 Toán 1 0 gởi Hủy

Gọi n là số cạnh của nhiều giác đều cần tìm (n ≥ 3)

Mỗi góc của đa giác đều có số đo

( n − 2 ) 180 ° n

Tổng số đo những góc xung quanh của một nhiều giác là 3600

Theo bài ra ta bao gồm phương trình:

3600 + ( n − 2 ) 180 ° n = 4800

ó = 4800 - 3600

ó = 1200

ó 1800.n – 3600 = 1200 .n

ó 1800.n – 1200 .n = 3600

ó 600.n = 3600

ó n = 3600: 600

ó n = 6

Đáp án đề xuất chọn là: C

Đúng 0
bình luận (0)

Một nhiều giác đều phải có tổng số đo tất cả các góc bên cạnh và một góc trong của đa giác là 468 0 . Hỏi nhiều giác số đông đó tất cả mấy cạnh?

A.5

B. 4

C. 6

D. 3

Lớp 8 Toán 1 0 gởi Hủy

Gọi n là số cạnh của nhiều giác đều yêu cầu tìm (n ≥ 3)

Mỗi góc trong của nhiều giác đều sở hữu số đo

( n − 2 ) 180 ° n

Tổng số đo các góc ngoại trừ của một đa giác là 3600

Theo bài ra ta gồm phương trình:

3600 + ( n − 2 ) 180 ° n = 4680

ó = 4680 - 3600

ó = 1080

ó 1800.n – 3600 = 1080 .n

ó 1800.n – 1080 .n = 3600

ó 720.n = 3600

ó n = 3600: 720

ó n = 5

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Đúng 0
comment (0)

1 nhiều giác bao gồm tổng những góc trong = 180 độ. Hỏi nhiều giác tất cả mấy cạnh

Lớp 8 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

1 nhiều giác bao gồm tổng các góc vào = 1800

=> đa giác đó tất cả 3 cạnh

( bởi vì tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800)

Đúng 0
comment (0)

không biết

Đúng 0
bình luận (0) Sgk tập 1 - trang 132

Điền vào chỗ trống trong số câu sau :

b) Đa giác gần như là nhiều giác bao gồm .....

Xem thêm: Công Thức Xếp Rubik 6 Mặt 3X3 Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Cách Giải Rubik 6 Mặt 3X3 Nhanh Nhất

c) biết rằng số đo từng góc của một nhiều giác đông đảo n cạnh là(dfracleft(n-2 ight).180^0n), vậy :

Số đo từng góc của ngũ giác các là ..............

Số đo từng góc của lụcgiác rất nhiều là ..............

Lớp 8 Toán Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác 1 0 gửi Hủy

a) tổng thể đo những góc của một nhiều giác n cạnh = ((7-2).180^0) = (900^0)

b)Số đo từng góc của ngũ giác phần đa là : (frac(5-2).180^05)= (108^0)

Số đo mỗi góc của lục giác các là (frac(6-2).180^06)= (120^0)

Đúng 0
bình luận (0)

một đa giác tất cả tổng số đo những góc trong là 1080. Vậy số cạnh của nhiều giác kia là

Lớp 8 Toán 1 0 gửi Hủy

Gọi nn là số đỉnh của nhiều giác

Ta tất cả : (180^0cdotleft(n-2 ight)=1080^0)

⟹n=8

Đúng 0
phản hồi (0)

Một đa giác gồm tổng các góc không tính và một góc trong bằng 500 độ. Tính số cạnh của nhiều giác đó.