*

*

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2018 của chính phủ nước nhà về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số vẻ ngoài về tuyển chọn dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số trong những loại công việc trong ban ngành hành thiết yếu nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

Bạn đang xem: Phòng gdđt huyện châu thành

Căn cứ Thông bốn số 03/2019/TT-BNV, ngày 14 mon 5 năm 2019 của cục Nội vụ về bài toán sửa đổi, bổ sung cập nhật một số phép tắc về tuyển dụng công chức, vieenc chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức và thực hiện cơ chế hợp đồng một số loại các bước trong cơ quan hành bao gồm nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ ra quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của ubnd tỉnh Đồng Tháp về việc phát hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, tín đồ lao hễ trong cơ sở hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban dân chúng huyện Châu Thành thông tin tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra huyện Châu Thành năm học 2019 – 2020 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu yêu cầu tuyển: 57 viên chức, phân chia ra:

– những vị trí Giáo viên thiếu nhi hạng IV, mã số V.07.02.06, công tác tại những trường Mầm non, tuyển chọn 16 giáo viên.

– những vị trí cô giáo tiểu học tập hạng IV, mã số V.07.03.09, công tác tại các Trường tè học, tuyển chọn 22 thầy giáo gồm: 01 giờ đồng hồ Anh, 03 Âm nhạc, 03 Mỹ thuật, 08 Tin học, 01 Thể dục, 06 tiểu học.

– các vị trí nhân viên cấp dưới Thư viện hạng IV, mã số V.10.02.07, công tác làm việc tại những trường đái học, tuyển chọn 03 nhân viên.

– các vị trí giáo viên Trung học đại lý hạng III, mã số V.07.04.12, công tác làm việc tại ngôi trường Trung học tập cơ sở, tuyển 16 cô giáo gồm: 02 Tin học, 01 Hóa, 03 Toán, 06 Văn, 03 Địa lý, 01 Thể dục.

(Đính kèm Phụ lục tiêu chí tuyển dụng chi tiết)


II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không rõ ràng dân tộc, nam nữ, thành phần thôn hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển chọn viên chức:

– tất cả quốc tịch việt nam và ngụ tại Việt Nam;

– Từ đầy đủ 18 tuổi trở lên;

– tất cả đơn đk dự tuyển;

– tất cả lý lịch rõ ràng;

– bao gồm phẩm chất bao gồm trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để tiến hành nhiệm vụ;

– có văn bằng, chứng chỉ đào tạo cân xứng với vị trí bài toán làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với cơ chế của pháp luật.

2. Các yêu cầu gắng thể

2.1. Đối với chức danh nghề nghiệp và công việc Giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06

– Phải bao gồm bằng tốt nghiệp Trung cung cấp sư phạm thiếu nhi trở lên;

– Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 (A1) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của cỗ GDĐT ban hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam (gọi tắt là ngoại ngữ bậc 1) và điều khoản tại công văn số: 320/UBND-KGVX, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng qui thay đổi tương đương đối với trình độ nước ngoài ngữ vào tuyển dụng, thăng hạng viên chức tính từ lúc năm 2018.

– Có trình độ tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo hình thức tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của Bộ tin tức và truyền thông quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng technology thông tin (gọi tắt là chuyên môn tin học đạt công nghệ thông tin cơ bản) và nguyên lý tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày thứ 3 tháng 8 năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào chế tác về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ cùng tin học.

– tất cả đủ sức mạnh để đảm nhận nhiệm vụ và không tồn tại dị tật, nói lắp, nói ngọng, viết sai thiết yếu tả.

2.2. Đối cùng với chức danh công việc và nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số: V.07.03.09

– bao gồm bằng tốt nghiệp Trung cấp cho sư phạm Tiểu học hoặc Trung cung cấp sư phạm những chuyên ngành tương xứng với bộ môn huấn luyện trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo qui định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta (gọi tắt là ngoại ngữ bậc 1) và chế độ tại công văn số 320/UBND-KGVX, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban dân chúng tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng qui đổi tương đương đối với trình độ nước ngoài ngữ vào tuyển dụng, thăng hạng viên chức kể từ năm 2018. Riêng so với giáo viên dạy tiếng Anh cần có chứng từ đạt trình độ chuyên môn từ B2 (hoặc tương đương) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ bởi Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo quy định.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo chính sách tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của Bộ thông tin và truyền thông media quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là chuyên môn tin học đạt công nghệ thông tin cơ bản) và biện pháp tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03 tháng 8 năm năm nhâm thìn của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra về việc quy đổi chứng từ ngoại ngữ với tin học.

– bao gồm đủ sức mạnh để đảm nhận nhiệm vụ và không có dị tật, nói lắp, nói ngọng, viết sai thiết yếu tả.

2.3.

Xem thêm: Choi Game 2 Nguoi Danh Nhau Naruto, Trò Chơi Bleach Vs Naruto V2

Đối với chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07

– có bằng xuất sắc nghiệp trung cung cấp hoặc cao đẳng về chăm ngành tủ sách hoặc chuyên ngành khác bao gồm liên quan. Nếu xuất sắc nghiệp trung cấp cho hoặc cđ chuyên ngành khác yêu cầu có chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp siêng ngành thư viện bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– Có chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 theo phương tiện tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho vn (gọi tắt là nước ngoài ngữ bậc 1) và luật pháp tại công văn số 320/UBND-KGVX, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban dân chúng tỉnh Đồng Tháp về việc vận dụng qui thay đổi tương đương đối với trình độ nước ngoài ngữ vào tuyển dụng, thăng hạng viên chức kể từ năm 2018.

– Có chuyên môn tin học tập đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo vẻ ngoài tại Thông tứ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và truyền thông media quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là chuyên môn tin học đạt công nghệ thông tin cơ bản) và dụng cụ tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03 tháng 8 năm năm nhâm thìn của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo về câu hỏi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ với tin học.

– tất cả đủ sức mạnh để phụ trách nhiệm vụ và không tồn tại dị tật, nói lắp, nói ngọng, viết sai bao gồm tả.

2.4. Đối với chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học các đại lý hạng III, mã số: V.07.04.12

– có bằng giỏi nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc Cao đẳng những chuyên ngành phù hợp với bộ môn huấn luyện và giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm so với giáo viên trung học cơ sở.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo pháp luật tại Thông bốn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm năm trước của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho nước ta (gọi tắt là nước ngoài ngữ bậc 1) và nguyên lý tại công văn số 320/UBND-KGVX, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban dân chúng tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng qui thay đổi tương đương đối với trình độ ngoại ngữ vào tuyển dụng, thăng hạng viên chức tính từ lúc năm 2018.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin cơ phiên bản theo vẻ ngoài tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm năm trước của Bộ thông tin và truyền thông media quy định chuẩn chỉnh kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là trình độ chuyên môn tin học tập đạt công nghệ thông tin cơ bản) và công cụ tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03 tháng 8 năm năm nhâm thìn của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ cùng tin học.

– tất cả đủ sức mạnh để đảm nhiệm nhiệm vụ và không tồn tại dị tật, nói lắp, nói ngọng, viết sai bao gồm tả.

3. Số đông người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Không trú quán tại Việt Nam.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy nã cứu nhiệm vụ hình sự; đang chấp hành phiên bản án, đưa ra quyết định về hình sự của tòa án; đang bị vận dụng biện pháp giải pháp xử lý hành bao gồm đưa vào đại lý chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ nước sơ đăng ký dự tuyển

4.1. Hồ nước sơ đk dự tuyển chọn ban đầu

– Phiếu đăng ký dự tuyển  theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, được niêm yết tại trụ sở thao tác và Trang tin tức điện tử Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản huyện Châu Thành: http://chauthanh.dongthap.edu.vn

– 02 (hai) phong bì bao gồm dán tem với ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ liên lạc, số smartphone của tín đồ dự tuyển; 02 hình ảnh màu độ lớn 3x4cm.

4.2. Người dự tuyển có theo các giấy tờ để đối chiếu

– bạn dạng photocopy văn bởi hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời theo yêu ước vị trí dự tuyển. Trường đúng theo văn bằng thể hiện không rõ nhưng kết quả học tập, trình độ chuyên môn đào chế tạo theo yêu mong vị trí dự tuyển, thì nộp kèm tác dụng học tập.

– bản photocopy văn bởi và các sách vở liên quan tiền đến chính sách ưu tiên vào tuyển dụng viên chức (nếu có).

Cá nhân mong muốn đăng ký kết dự tuyển, mua về Phiếu đăng ký dự tuyển hẳn nhiên để hoàn chỉnh hồ sơ theo như đúng quy định đựng trong túi hồ sơ có kích thước 250 x 340 mm theo chế độ tại Điều 11 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày thứ nhất tháng 6 năm 2019 của cục Nội vụ lý lẽ về chế độ report và quản lý hồ sơ viên chức.