* giải pháp tính con số các mong của một vài $mleft( m > 1 ight)$: ta xét dạng so sánh của số m ra vượt số nguyên tố:

Nếu $m = a^x$ thì $m$ gồm $x + 1$ ước

Nếu $m = a^x.b^y$ thì $m$ có $left( x + 1 ight)left( y + 1 ight)$ ước.

Bạn đang xem: Phân tích thừa số nguyên tố

Nếu $m = a^x.b^y.c^z$ thì $m$ bao gồm $left( x + 1 ight)left( y + 1 ight)left( z + 1 ight)$ ước.

II. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: Phân tích những số cho trước ra thừa số nguyên tố

Phương pháp


Ta hay phân tích một số trong những tự nhiên $nleft( n > 1 ight)$ ra vượt số nguyên tố bằng phương pháp phân tích theo mặt hàng dọc.

Xem thêm: Viện Kiểm Sát Nhân Sự Thừa Thiên Huế Gov Vn, Cổng Thông Tin Điện Tử Thành Phố Huế

Dạng 2 : Ứng dụng phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố nhằm tìm những ước của số đó.

Phương pháp

+ so sánh số mang đến trước ra thừa số nguyên tố.

+ để ý rằng trường hợp $c = a.b$ thì $a$ cùng $b$ là hai cầu của $c.$

Nhớ lại rằng: $a = b.q$( Leftrightarrow a vdots b Leftrightarrow a in Bleft( b ight)) với (b in )Ư(left( a ight)) $(a,b,q in N,b e 0)$

Dạng 3: bài toán đem về việc phân tích một số ra vượt số nguyên tố

Phương pháp:

Phân tích đề bài, chuyển về việc tìm kiếm ước của một vài cho trước bằng cách phân tích số kia ra quá số nguyên tố.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, thành phần của tập vừa lòng
bài 2: Tập hợp các số tự nhiên. Giải pháp ghi số tự nhiên và thoải mái
bài xích 3: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp nhỏ
bài 4: Phép cùng và phép nhân
bài 5: Phép trừ với phép phân tách
bài 6: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân-chia nhì lũy thừa cùng cơ số
bài bác 7: trang bị tự tiến hành phép tính
bài xích 8: tính chất chia hết của một tổng
bài bác 9: tín hiệu chia hết mang lại 2;3; 5 với 9
bài xích 10: Ước với bội
bài bác 11: Số nguyên tố, vừa lòng số
bài bác 12: Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố
bài bác 13: Ước tầm thường và bội bình thường
bài 14: Ước chung to nhất, bội chung nhỏ dại nhất
bài bác 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài xích 1: Tập hợp các số nguyên
bài 2: lắp thêm tự trong tập hợp các số nguyên
bài bác 3: cùng hai số nguyên thuộc dấu
bài bác 4: cùng hai số nguyên khác dấu
bài bác 5: đặc thù của phép cộng những số nguyên
bài bác 6: Phép trừ hai số nguyên
bài 7: Qui tắc dấu ngoặc
bài bác 8: Qui tắc gửi vế
bài xích 9: Nhân nhì số nguyên và đặc điểm
bài 10: Bội và ước của một số nguyên
bài xích 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài bác 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số. Phân số cân nhau
bài xích 2: tính chất cơ bạn dạng của phân số
bài bác 3: Qui đồng chủng loại số các phân số. đối chiếu phân số
bài bác 4: Phép cộng phân số. đặc thù cơ phiên bản của phép cùng phân số
bài 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và đặc điểm cơ bạn dạng
bài 7: Phép chia phân số
bài 8: lếu láo số Số thập phân phần trăm
bài 9: tía bài toán cơ phiên bản của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài xích 1: Điểm. Đường trực tiếp
bài 2: cha điểm thẳng sản phẩm
bài bác 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài bác 5: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Lúc nào thì AM+MB=AB?
bài xích 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài 7: Ôn tập chương 4: Đoạn trực tiếp
CHƯƠNG 5: GÓC
bài 1: Nửa phương diện phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài 3: khi nào thì góc xOy+góc yOz bởi góc xOz?
bài 4: Tia phân giác của một góc
bài bác 5: Đường tròn
bài xích 6: Tam giác
bài xích 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.