LỊCH SỬ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Danh sách các cuộc chiến tranh vào sử Việt (từ Ngô vương giành trường đoản cú chủ đến khi Gia Long thống nhất khu đất nước)

Nhà Ngô (938 – 967)

• loàn 12 sứ quân (944-968)• Cuộc tranh chấp ngôi báu vào cung đình thời Dương Tam Kha (944-950)• trận đánh giành ngôi báu sau cái chết của Ngô Xương Văn (965)

Lăng Ngô Quyền

Nhà Đinh (968 – 980)

• Cuộc nổi dậy chống Lê Hoàn của những cựu thần nhà Đinh (979)• Cuộc hành mê say Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt vương vãi Đinh Liễn của Đỗ mê say (979)• Cuộc hành quân của Chiêm Thành tấn công sang Đại Cồ Việt (980)

*
Người Hùng Nước Việt : Đinh bộ Lĩnh

Nhà tiền Lê (981 – 1009)

• chiến tranh Tống – Việt, 981• cuộc chiến tranh Việt-Chiêm (982-983)• Cuộc bội phản loạn của Dương Tiến Lộc ở cả 2 châu Hoan, Ái (989)• Cuộc xâm nhập cướp phá khu đất Tống của 5000 hương binh châu sơn Mậu – tỉnh lạng sơn (995)• Cuộc bình định phản loạn sinh sống Cử Long (1001)• chiến tranh kế vị thời chi phí Lê (1005)• Cuộc hành binh chinh phạt châu Hoan Đường với châu Thạch Hà của Lê Ngọa Triều (1009)


*
Vua Lê Đại Hành (941-1005)

Nhà Lý (1009 – 1225)

• Cuộc hành binh dẹp tan giặc Cử Long làm việc Ái Châu (1011)• Cuộc cạnh bên nhập vùng Hà Giang vào khu vực Đại Việt (1014)• Cuộc tiến công Diễn Châu của Khai Thiên vương vãi Lý Phật Mã (1026)• Cuộc hành quân công phá châu Thất Nguyên của Khai Thiên vương vãi Lý Phật Mã (1027)• Cuộc làm phản loạn của Đông Chinh vương vãi Lý Lực (1028)• Cuộc nổi loàn của gần kề Đãn Nãi thuộc Ái Châu (1029)Cuộc nổi loàn của cha con họ Nùng• Cuộc nổi dậy thành lập nước trường sinh của Nùng Tồn Phúc (1038-1039)• Cuộc nổi dậy thành lập và hoạt động nước Đại lịch của Nùng Trí Cao (1041)• chiến tranh Việt-Chiêm 1044• Cuộc nổi loạn lần lắp thêm hai của Nùng Trí Cao (1048)• Cuộc nổi dậy thành nước Đại nam giới của Nùng Trí Cao (1052-1055)• Cuộc cướp phá sang trọng Khâm Châu khu đất Tống (1059)• Cuộc gần cạnh nhập vùng Hoàng Liên sơn vào khu vực Đại Việt (1059)• Quân Tống xâm lấn biên cương (1060)Xung bỗng Đại Việt – Chiêm Thành• Nước Chiêm Thành xua quân quấy nhiễu biên giới lần thứ nhất (1068)• chiến tranh Việt-Chiêm 1069• Nước Chiêm Thành xua quân quấy nhiễu biên thuỳ lần sản phẩm công nghệ hai (1074)• Lý hay Kiệt rước binh tiến công Chiêm Thành (1075)Chiến tranh Tống-Việt, 1075-1077• nhà Lý gửi quân tiến công đánh phá sang đất Tống 1075-1076• Quân Tống tiến đánh Đại Việt (1077)

*
Vua Lý Thái Tổ tin rằng ao ước cho nhỏ cháu đời sau xây cất được cuộc sống đời thường ấm no thì bắt buộc dời đô trường đoản cú miền núi chật eo hẹp Hoa Lư về Đại La , một vùng đồng bằng rộng lớn phì nhiêu này.

Những trận chiến loạn khác sau này

• Vụ nổi loạn của Lý Giác làm việc Diễn Châu (1103)• Lý hay Kiệt đem quân vượt mặt Chiêm Thành, rước lại 3 châu Địa Lý (1104)• Cuộc nổi loàn của Bình vương vãi Thân Lợi (1140-1141)• Cuộc xâm nhập khu vực Đại Việt của Đàm Hữu Lượng (1145)• Cuộc chiếm phá xứ tỉnh nghệ an của bạn Chân Lạp (1150)• Cuộc bội nghịch loạn của Ung Minh Ta Điệp (tức Vangsaraja) cản lại vua Chế phân bì La bút (tức Jaya Harivarman I) sinh hoạt Chiêm Thành (1152)• Quân Chiêm Thành giật phá miền Ô Lý (1166)• Cuộc hành quân tiến công sang Chiêm Thành của Thái uý đánh Hiến Thành (1167)• Cuộc bội phản loạn của người giáp Cổ Hoằng (1192)• Cuộc cướp phá của người Chiêm Thành ở vùng biển tỉnh nghệ an (1203)• Cuộc nổi dậy của phí tổn Lang cùng Bảo Lương ở Thanh Hóa (1203-1206)• Cuộc nổi loàn của người Man sinh hoạt núi Tản Viên (1207)• Cuộc khởi nghĩa của Đoàn Thượng với Đoàn chủ (1207-1209)• Cuộc nổi loạn của Phạm Du (1207-1209)• loạn Quách Bốc (1209)• Cuộc nổi dậy của Nguyễn Nộn (1213-1219)• Cuộc nổi dậy lần thiết bị hai của Đoàn Thượng (1214-1217)

Nhà è (1225 – 1400)

• Cuộc tiến công tiến công Nguyễn Nộn với Đoàn Thượng của è Thủ Độ (1226)• Cuộc xung hốt nhiên giữa Nguyễn Nộn với Đoàn Thượng (1228)• Cuộc nổi loạn của an sinh Vương trần Liễu (1237)• Cuộc hành quân tỉnh bình định Chiêm Thành của vua trần Thái Tông (1252)

*
Tranh truyền thân Hưng Đạo Vương

Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt

• cuộc chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1 (1258)• Cuộc gần cạnh nhập man Ngưu Hống vào phạm vi hoạt động Đại Việt (1280)• chiến tranh Nguyên Mông-Chiêm Thành (1282-1283)• chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 (1284-1287)• cuộc chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 3 (1288)• trận chiến tranh cùng với Ai Lao của Phạm Ngũ Lão (1294)

Xung tự dưng Đại Việt-Chiêm Thành

• Cuộc ngự giá thân chinh sang Chiêm Thành của vua è cổ Anh Tông (1311 – 1312)• Cuộc can thiệp quân sự sang Chiêm Thành đánh đuổi vua Chế Năng (1318)• tỉnh bình định cuộc vươn lên là loạn của Xa Phần (1337)• Cuộc tranh nhau ngôi báu ngơi nghỉ Chiêm Thành giữa Chế mộ và Trà Hòa ba (1342)• Cuộc can thiệp quân sự chiến lược sang Chiêm Thành cứu giúp vua Chế mộ (1353)• Cuộc cướp phá Đại Việt lần trước tiên của người Chiêm Thành (1361)• Cuộc giật phá Đại Việt lần sản phẩm hai của bạn Chiêm Thành (1362)• Cuộc giật phá Đại Việt lần thứ ba của người Chiêm Thành (1365)• Cuộc giật phá Đại Việt lần thứ tứ của người Chiêm Thành (1366)

Chiến tranh Việt-Chiêm 1367-1396

• Cuộc tấn công Chiêm Thành lần trước tiên của Đại Việt (1367-1368)• biến chuyển loạn Đại Định trong nội bộ vương thất bên Trần (1369-1370)• Cuộc tấn công Chiêm Thành lần sản phẩm công nghệ hai của Đại Việt (1371)• Cuộc tiến công Chiêm Thành lần thứ cha của Đại Việt (1376-1377)• Cuộc bắc tiến lần thứ nhất của tín đồ Chiêm Thành (1377)• Cuộc bắc tiến lần máy hai của bạn Chiêm Thành (1378)• Cuộc bắc tiến lần thứ tía của bạn Chiêm Thành (1380)• Cuộc bắc tiến lần thứ tư của người Chiêm Thành (1382)• Cuộc bắc tiến lần vật dụng năm của tín đồ Chiêm Thành (1383)• Cuộc bắc tiến lần đồ vật sáu của người Chiêm Thành (1389)• Cuộc bắc tiến lần máy bẩy của tín đồ Chiêm Thành (1390)• Cuộc xung bỗng biên giới Đại Việt-Chiêm Thành lần thứ nhất (1391)• Cuộc xung bỗng nhiên biên giới Đại Việt-Chiêm Thành lần thiết bị hai (1396)• cuộc chiến chống giặc cỏ áo đỏ ngơi nghỉ chấn Tuyên quang đãng của Phạm Cự Luận (1397)

Nhà hồ nước (1400 – 1407)


• cuộc chiến tranh Việt-Chiêm 1400-1407• cuộc chiến tranh Minh-Đại đần độn (1406-1407)

Bắc nằm trong lần 4 (1407 – 1427)

• cuộc chiến tranh Minh-Việt (1407-1414)• Cuộc nổi dậy của Nông Văn định kỳ ở tỉnh lạng sơn (1410)• Khởi nghĩa Lam đánh (1418 – 1427)

Nhà Lê sơ (1428 – 1527)

• Cuộc nổi dậy của người thái lan Trắng (1431-1432)• Cuộc cướp phá lần trước tiên của tín đồ Chiêm Thành (1434)• Cuộc chiếm phá lần sản phẩm nhì của tín đồ Chiêm Thành (1439)• Cuộc chế tác phản của những Thổ tù ở Tuyên quang (1448)• Cuộc bao gồm biến của Quý vì lật đổ vua Ma Ha Quý Lai ở xứ Chiêm Thành (1449)• Binh phát triển thành Diên Ninh (1459-1460)• chiến tranh Việt-Chiêm 1471• chiến tranh Đại Việt – Lan Xang (1467-1480)• Cuộc nổi loạn sinh sống hạt tỉnh nghệ an – Thuận Hoá (1497)• Cuộc nổi lên lật đổ Quỷ vương Lê Uy Mục (1509)• Cuộc khởi nghĩa của Phùng Chương ở Tam Đảo• Cuộc khởi nghĩa của trằn Tuân (1511-1512)• Cuộc khởi nghĩa của phụ thân con è Cảo-Trần Thăng (1516 – 1521)• Cuộc nổi loàn của hoàng thân quốc thích cùng họa quyền thần thời Lê mạt (1518-1526)

Nam Bắc phân tranh lần thứ nhất (1527-1802)

Chiến tranh Lê – Mạc tiến trình một (1527-1592)

• Cuộc nổi dậy của Lê Ý ngăn chặn lại nhà Mạc (1529-1530)• Cuộc tấn công nhằm mục đích khôi phục nhà Hậu Lê của Nguyễn Kim (1531)• Cuộc hành quân trong phòng Lê tiến tấn công vùng tây nam (1540)• Cuộc nổi dậy của Mạc bao gồm Trung ngăn chặn lại Mạc Tuyên Tông (1546-1547)• Cuộc chiếm phá sang trọng Trung Quốc nhằm giải cứu vớt Mạc chính Trung (1549)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần thứ nhất (1551)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần máy hai (1554)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần thứ ba (1555)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần thứ tứ (1557)• chiến tranh Lê-Mạc lần trang bị năm (1559-1562)• chiến tranh Lê-Mạc lần trang bị sáu (1564-1565)• chiến tranh Lê-Mạc lần trang bị bảy (1570)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần trang bị tám (1571)• chiến tranh Lê-Mạc lần thứ chín (1572)• chiến tranh Lê-Mạc lần lắp thêm mười (1573-1574)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần thiết bị mười một (1575)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần sản phẩm công nghệ mười hai (1576)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần vật dụng mười tía (1577)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần đồ vật mười tứ (1578-1579)• chiến tranh Lê-Mạc lần vật dụng mười năm (1580-1583)• chiến tranh Lê-Mạc lần thiết bị mười sáu (1584-1585)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần trang bị mười bảy (1587)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần đồ vật mười tám (1588)• cuộc chiến tranh Lê-Mạc lần thiết bị mười chín (1589)• chiến tranh Lê-Mạc lần máy hai mươi (1592-1593)

Chiến tranh Lê-Mạc tiến trình hai (1593-1677)

• đơn vị Mạc tái chỉ chiếm Thăng Long lần trước tiên (1600-1601)• Giặc thổ sinh hoạt Lộc Châu là Vi Đạt Lễ, xâm phạm châu bốn Lăng của trung quốc (1605)• Thái phó Thanh quận công Trịnh Tráng mang binh tiến công dẹp các xứ im Quảng để mở rộng bờ cõi (1614)• Thái bảo Trấn quận công Trịnh Lâm nỗ lực quân đi đánh đảng ngụy sống Vũ Nhai (1618)• Quân Lê – Trịnh vì Thanh quận công chỉ đạo tấn công Cao bởi (1621)• Vạn quận công Trịnh Xuân tranh ngôi nổi loạn (1623)• bên Mạc tái chiếm phần Thăng Long lần lắp thêm hai (1623)• Quân Lê Trịnh tiến công Cao bởi – bắt Mạc Kính Cung (1625)• Cuộc xung đột nhiên dai dẳng cùng với quân Lê-Trịnh của họ Mạc khi mèo cứ Cao bằng (1638-1677)

Trịnh-Nguyễn phân tranh (1627-1672)

• chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ nhất (1627)• chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần trang bị hai (1633)• cuộc chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ bố (1643)• cuộc chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần thứ bốn (1648)• cuộc chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần sản phẩm công nghệ năm (1655-1660)• cuộc chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần đồ vật sáu (1661-1662)• cuộc chiến tranh Trịnh-Nguyễn lần máy bẩy (1672)

Nội loạn với Khởi nghĩa dân cày Đàng Ngoài

• Cuộc nội loạn trong lấp chúa của Trịnh Lịch và Trịnh Sầm (1645)• loạn kiêu binh lần đầu tiên (1674)• Cuộc khởi nghĩa Tam Đảo của hoà thượng Nguyễn Dương Hưng (1737)• Cuộc chế tác phản của giặc Ngân Già Vũ Đình Dung (1739-1740)• Cuộc khởi nghĩa của Đô Tế với Nguyễn Danh Phương (1739-1751)• Cuộc khởi nghĩa của chúa Mường Thanh Hoàng Công chất (1739-1769)• Cuộc nổi lên của Lê Duy Mật (1740-1770)• Cuộc chủ yếu biến lật đổ chúa Trịnh Giang (1740)• loạn kiêu binh lần thiết bị hai (1741)• Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Cừ với Nguyễn Hữu mong (1741-1743)• Cuộc tiến quân của Nguyễn Bá Lân tiến công đuổi giặc Mạc Tam cướp phá Cao bằng (1746)

Các cuộc xung bất chợt ở Đàng Trong

• Cuộc hành quân làm tan sự cướp phá của tín đồ Lan Xang (1621)• Cuộc tấn công đánh bại Chiêm Thành mở mang lãnh thổ lần đầu tiên (1629)• Xung đột công ty Đông Ấn Hà Lan cùng với Đàng trong (1641-1643)• Cuộc tấn công đánh bại nước Chiêm Thành mở mang phạm vi hoạt động lần thứ hai (1653)• Cuộc can thiệp vào quá trình nội bộ của Thủy Cao Miên (1658)• trận chiến tranh đồ sộ lớn tỉnh bình định Chân Lạp của chúa Nguyễn (1689-1690)• trận chiến tranh xóa bỏ hoàn toàn nước Chiêm Thành trên vũ đài lịch sử (1692-1693)• Cuộc làm phản công giành lại vùng khu đất Sài Gòn-Gia Định của tín đồ Chân Lạp (1699)• Cuộc can thiệp sang trọng nội cỗ Chân Lạp giúp Nặc Yêm lên ngôi (1711-1714)• Cuộc nổi dậy giành giật lại khoanh vùng Cửu Long Giang của bạn Chân Lạp (1729-1735)• cuộc chiến tranh Cao Miên-Chúa Nguyễn (1755-1756)• Cuộc can thiệp quân sự chiến lược của chúa Nguyễn sang trọng Cao Miên lần thứ hai (1757)• Cuộc kháng cự chống quân Xiêm La của Mạc Thiên Tứ sinh sống Hà Tiên (1769)• Xung đột nhiên Xiệm La-Chúa Nguyễn (1771-1772)• Khởi nghĩa nam nhi Lía

Chiến tranh thời Tây Sơn

• cuộc chiến tranh Tây Sơn-Chúa Nguyễn, 1771-1785• Cuộc phái nam tiến của chúa Trịnh kháng quân Tây đánh (1774-1775)• loạn kiêu binh lần thứ bố (1782-1786)• cuộc chiến tranh Tây Sơn-Chúa Trịnh lần đầu tiên (1786)• chiến tranh Tây Sơn-Chúa Trịnh lần trang bị hai (1786)• Cuộc trở nên loạn của Nguyễn Hữu Chỉnh với Vũ Văn Nhậm (1786-1788)• cuộc chiến tranh Tây Sơn-Chúa Nguyễn, 1787-1802• chiến tranh Việt – Xiêm (1784)• trận chiến tranh nội cỗ của anh em nhà Tây đánh (1787)• chiến tranh Thanh-An nam (1788-1789)• Cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các tướng lĩnh nhà Tây đánh (1795)Theo : Fb/nghiên cứu vớt lịch sử