Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 92

Mẫu 01/CNKD – Tờ khai với cá nhân kinh doanhMẫu 01-1/BK-CNKD – (Phụ lục đi kèm với chủng loại 01/CNKD)Mẫu 01/TBTDK-CNKD – Dự con kiến doanh thu, nút thuế khoánMẫu 01/TBT-CNKD – Về bài toán nộp thuế (Nộp thuế theo pp khoán)Mẫu 01/CKTT-CNKD – công khai minh bạch TT cá nhân Nộp thuế Theo PP KhoánMẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD – report sử dụng hoá đơn (áp dụng mang lại NNT nộp thuế khoán)Mẫu 01/TIS – Tờ khai đối với vận động cho mướn tài sảnMẫu 01/BK-TIS – Phụ lục (cho cá nhân có tài sản cho thuê)Mẫu 01/XSBHĐC – (Áp dụng cho công ty xổ số, bảo hiểm, …)Mẫu 01-1/BK-XSBHĐC – Phụ lục (Áp dụng cho doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, …)Mẫu 01/TKN-XSBHĐC – Tờ khai thuế năm (áp dụng cho cá thể làm đại lý bảo hiểm, xs, …)Mẫu 02/KK-TNCN – Tờ khai với cá thể có các khoản thu nhập từ chi phí lương, tiền công khai thuế trực tiếpMẫu 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế (Cá nhân bao gồm thu nhập từ tiền lương, chi phí công)Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN – giảm trừ gia cảnh cho người phụ nằm trong (Kèm mẫu 02/QTT-TNCN)Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN – Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnhMẫu 02/TB-MST-NPT – Thông báo Mã số thuế tín đồ phụ thuộcMẫu 02/UQ-QTT-TNCN – Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhânMẫu 02/CK-TNCN – bạn dạng cam kết (Cho cá nhân chưa tới mức nộp thuế TNCN)Mẫu 03/BĐS-TNCN – TK Thuế (Áp dụng mang đến NNT có thu nhập từ ủy quyền bất rượu cồn sản)Mẫu 03/TBT-BĐS-TNCN – Thông báo (với cá nhân chuyển nhượng bất động sản)Mẫu 04/CNV-TNCN – TK thuế (Áp dụng … từ chuyển nhượng vốn, cá thể chuyển nhượng)Mẫu 04/TBT-CNV-TNCN – TB (Nộp thuế TNCN với cá nhân chuyển nhượng vốn)Mẫu 04/ĐTV-TNCN – TK thuế (Cá nhân dìm cổ tức bởi cổ phiếu, cống phẩm ghi tăng vốn lúc ch nhượng)Mẫu 04/TKQT-TNCN – TK thuế (Cá nhân dấn thừa kế, quà tặng kèm không yêu cầu bất đụng sản)Mẫu 04/TBT-TKQT-TNCN – Thông báo (Cá nhân nhận thừa kế, rubi tặng)Mẫu 04/NNG-TNCN – TK thuế (Thu nhập từ bỏ KD, chi tiêu vốn, bản quyền, trúng thưởng tự nước ngoài)Mẫu 05/KK-TNCN – TK khấu trừ thuế (AP cho tổ chức, cá nhân trả những khoản thu nhập)Mẫu 05/QTT-TNCN – TK quyết toán thuế (Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, chi phí công cho cá nhân)Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN – Phụ lục (Bảng nhắc thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần)Mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN – Phụ lục (Bảng đề cập thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần)Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN – Phụ lục (Bảng kê thông tin người dựa vào giảm trừ gia cảnh – kèm mẫu mã 05/QTT-TNCN)Mẫu 05/DS-TNCN – Danh sách cá nhân nhận thu nhậpMẫu 06/TNCN – TK Khấu trừ thuế TNCN (Tổ chức, cá thể … đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán)Mẫu 07/CTKT-TNCN – Đề nghị cấp giấy khấu trừ thuế TNCNMẫu 08/MGT-TNCN – Văn bạn dạng đề nghị sút thuế TNCNMẫu CTT 50 – Biên lai thuế

Download 36 mẫu trên tại đây

Download Thông tư 92/2015/TT-BTC

*
*


Kế toán Kimi - Đào chế tạo ra kế toán siêng nghiệp