“Although” và các cấu tạo liên quan lại như “despite, in spite of, though, eventhough” đa số là những kỹ năng ngữ pháp đặc trưng trong giờ anh chỉ sự nhượng bộ. Các cấu trúc này thường xuyên được sử dụng thịnh hành trong giao tiếp và trong số bài kiểm tra tốt nghiệp, đại học.Bạn đang xem: tuy vậy tiếng anh là gì


*

*

*

Lưu ý:

Khi although/ though/ even though dẫn đầu câu thì ta phải thực hiện dấu phải ngăn cách hai câu. Còn khi bọn chúng đứng giữa câu thì không cần có dấu phẩy.Although/ though/ even though có nghĩa giống nhau nhưng mỗi từ biểu đạt sắc thái khác biệt và ngữ cảnh áp dụng khác nhau:

+ Even though được sử dụng để diễn đạt sự tương phản khỏe mạnh hơn đối với Although với Though

Ví dụ: Even though she usually tells lies, many people believe her.

Bạn đang xem: Mặc dù trong tiếng anh

(Mặc dù chị ta liên tiếp nói dối nhưng đa số người lại tin cậy chị ta)

+ trong văn viết chúng ta nên áp dụng although biểu hiện sắc thái trang trọng. Còn dùng though trong văn nói khi biểu lộ thái độ không trang trọng hoặc thân mật. Và trong không ít trường hợp, though thường đứng cuối câu.

Ví dụ:

Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

(Mặc mặc dù thời ngày tiết xấu nhưng shop chúng tôi vẫn bao gồm một kì nghỉ tuyệt đối với nhiều vận động thú vị)

I didn’t get a job though I had all the necessary qualification.

(Tôi không tồn tại việc làm tuy nhiên tôi có vừa đủ bằng cấp bắt buộc thiết)

Các cấu tạo đồng nghĩa cùng với although: Despite cùng In spite of

Cách dùng: nhị từ này cũng được dùng nhằm chỉ sự đối lập giữa nhì mệnh đề, hay được sử dụng thịnh hành trong văn nói và despite có sắc thái trang trọng hơn in spite of.

► Despite/ In spite of + N/ phrase/ V-ing

Ví dụ:

Despite being out of money, she went shopping.

(Mặc dù hết tiền dẫu vậy chị ấy vẫn đi thiết lập sắm)

In spite of his experience in machinery, he couldn’t repair the machine in our office.

(Mặc mặc dù có kinh nghiệm sửa chữa máy móc, dẫu vậy anh ấy bắt buộc sửa được vật dụng ở văn phòng chúng tôi)

► kết cấu despite, in spite of đi cùng với mệnh đề

Công thức: Despite/ In spite of the fact that + S + V

Ví dụ:

Despite the fact that he hasn’t kept his promise many times, she still believes him.

(Mặc cho dù anh ấy không giữ lời hứa hẹn nhiều lần cơ mà chị ta vẫn tin cậy anh ấy)

Bài tập vận dụng

Để ghi nhớ ngay lập tức những kiến thức và kỹ năng vừa học, cùng hiểu sâu hơn về cách ứng dụng cấu tạo vào bài bác tập, hãy thuộc tutuhelperapps.com hoàn thành các bài xích tập sau nhé.

Exercise 1. Complete the sentences, using although, despite/in spite of. Sometimes, two answers are possible. ( xong câu thực hiện although, despite/in spite of. Một số chỗ hoàn toàn có thể sử dụng hai đáp án)

1.______ the story of the film was good, I didn’t lượt thích the acting.

2. I went to see the film ______ feeling really tired.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Xem thêm: Đọc Báo An Ninh Mới Nhất Hôm Nay, An Ninh Trật Tự

5.______Lan is a poor student, she studies very well.

Exercise 2: Rewrite these sentences (Viết lại câu)

Although Bean is not an intelligent children, he can speak English very well

=> Despite / In spite of ______________________________________.

Even though Mr.Ba took a taxi, he was late for the meeting.

=> Despite / In spite of______________________________________.

Despite feeling tired, Sue stayed up late talking khổng lồ Jill.

=>Although______________________________________.

She is intelligent và beautiful. She isn’t confident of herself.

=> Although______________________________________.

Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to lớn the university.

=> Even though______________________________________.

Với đa số kiến thức có lợi mà shop chúng tôi chia sẻ, hy vọng chúng ta đã nắm rõ hơn về cấu tạo Although, though, even though với cách thực hiện của chúng. Chúc chúng ta luôn luôn luôn học tập thật tốt và giành nhiều điểm cao trong bài thi tiếng anh.