Máy mình gặm sạc năng lượng điện vào trang bị thì vẫn nhận dẫu vậy pin ko sạc được.Lúc khởi cồn lại nó hiện loại chữ “the ac nguồn adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance”thỉnh thoảng nạp vẫn được.mọi bạn giúp bản thân với
*

mình nên mua sạc mới hay đi sửa.nếu sửa thì sửa chỗ nào ạ.mình là sv nghèo k bao gồm $ sở hữu sạc new