*

Bạn đang xem: Làm bài toán lớp 3

• Đọc, viết, so sánh các số tất cả 3 chữ số • Cộng, trừ các số bao gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng những số có bố chữ số (có nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có ba chữ số (có lưu giữ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập những bảng phân chia • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân cùng phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang trăng tròn • Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số có một chữ số (không nhớ) • Nhân số tất cả hai chữ số với số bao gồm một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng phân chia 6 • rèn luyện trang 25 • tìm kiếm một trong các phần cân nhau của một trong những • rèn luyện trang 26 • phân chia số tất cả hai chữ số đến số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép phân chia hết với phép chia tất cả dư • luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một trong những lên nhiều lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân tách 7 • luyện tập trang 36 • sút đi một trong những lần • luyện tập trang 38 • tra cứu số phân chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận ra và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ dài • luyện tập trang 46 • thực hành đo độ nhiều năm • thực hành thực tế đo độ lâu năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • bài toán giải bởi hai phép tính • bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có cha chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • đối chiếu số bự gấp mấy lần số nhỏ bé • rèn luyện trang 58 • Bảng phân chia 8 • rèn luyện trang 60 • đối chiếu số bé bỏng bằng 1 phần mấy số béo • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • luyện tập trang 69 • chia số có hai chữ số mang lại số có một chữ số • phân tách số tất cả hai chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • chia số có tía chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân chia số có cha chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • trình làng bảng nhân • reviews bảng chia • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen cùng với biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: những số mang đến 10 000


• những số có bốn chữ số • luyện tập trang 94 • những số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • những số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm sinh sống giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng những số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • luyện tập chung trang 106 • tháng - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, nửa đường kính • Nhân số tất cả bốn chữ số với số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số bao gồm bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • chia số tất cả bốn chữ số mang lại số tất cả một chữ số • phân tách số bao gồm bốn chữ số mang lại số có một chữ số (tiếp theo) • chia số gồm bốn chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • có tác dụng quen với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ • thực hành xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị • rèn luyện trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền vn • rèn luyện trang 132 • làm quen với thống kê lại số liệu • có tác dụng quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số cho 100 000


Xem thêm: Những Trang Web Luyện Nghe Tiếng Anh Miễn Phí, Các Trang Web Luyện Nghe Tiếng Anh Theo Trình Độ

• các số có năm chữ số • luyện tập trang 142 • các số gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh các số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông • rèn luyện trang 154 • Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ những số vào phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • rèn luyện trang 159 • rèn luyện chung trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân tách số có năm chữ số mang đến số tất cả một chữ số • chia số có năm chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán tương quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • luyện tập trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số mang lại 100 000 • Ôn tập những số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân tách trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số đến 10 000 •Chương 4: những số mang đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm