Đây là một con chim cánh cụt có da đen và bụng trắng. Nó thường dùng để làm chỉ một sinh đồ vật như chim cánh cụt và cũng khá được dùng nhằm mô tả làm nên của một đứa trẻ new biết đi.

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc