Huyện ngọc hồi tỉnh kon tum

MỤC LỤC VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG********CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc********Số: 316-HĐBTHà Nội, ngày 15 mon 10 năm 1991QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN MỚI NGỌC HỒI THUỘC TỈNH KON TUMHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ ra quyết định 64-B/HĐBT của Hội nhất quán trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981;Xét ý kiến đề xuất của Uỷ ban dân chúng tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban tổ chức triển khai - cán cỗ của chính phủ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thành lập huyện Ngọc Hồi, nằm trong tỉnh Kom Tum như sau:Thành lập thị trấn Ngọc Hồi trên cơ sở: 3 buôn bản của huyện Sa Thầy là các xã Đăk Xú, Pờ Y, Sa Lon cùng với 46. 000 hécta diện tích thoải mái và tự nhiên và 6. 794 nhân khẩu; thôn Đak Ang của thị trấn Đăk tô với 13.864 hécta diện tích tự nhiên và 1.785 nhân khẩu; buôn bản Dục Nông của thị trấn Đăk Glei cùng với 26.890 hécta diện tích tự nhiên và thoải mái và 4.008 nhân khẩu.Sau lúc phân gạch và kiểm soát và điều chỉnh địa giới:- thị xã Ngọc Hồi gồm 86.754 hécta diện tích tự nhiên và thoải mái và 12.587 nhân khẩu; bao hàm các xã: Đăk Xú, Pờ Y, Sa Lon, Dục Nông cùng Đăk Ang.Địa giới huyện Ngọc Hồi: phía Đông giáp huyện Đăk Tô; phía Tây gần kề nước cộng hoà Dân người chủ dân Lào và nước Căm-pu-chia; phía Nam ngay cạnh huyện Sa Thầy; phía Bắc sát huyện Đăk Glei.- thị xã Đăk Glei còn 165.360 hécta diện tích tự nhiên và 23.468 nhân khẩu; bao hàm 9 xã: Ngọc Linh, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Loong, Đăk Chong, Mường Hoang, Đăk Pek, Đăk Krong, Đăk Môn.Địa giới Đăk Glei: Phía Đông cạnh bên huyện Đăk Tô với tỉnh Quảng phái mạnh - Đà Nẵng; phía Tây gần kề nước cùng hoà Dân người chủ dân Lào; phía Nam gần cạnh huyện Ngọc Hồi, phía Bắc liền kề tỉnh Quảng nam - Đà Nẵng.- thị trấn Đăk tô còn 192.146 hécta diện tích thoải mái và tự nhiên và 43.173 nhân khẩu; bao gồm 17 xã, thị trấn: thôn Ngọc Lây, Ngọc Yên, Đăk Hring, Đăk Pxi, Măng Xăng, Đăk Xao, Kăk Na, Ngọc Tụ, Tân Cảnh, Pô Kô, Diên Biah, Kon Đào, Đăk Hà và thị trấn Đăk Tô.Địa giới thị xã Đăk Tô: Phía Đông cạnh bên huyện Kon Plông; phía Tây gần cạnh huyện Đăk Glei và huyện Ngọc Hồi; phía Nam giáp huyện Sa Thầy và thị xóm Kon Tum; phía Bắc giáp tỉnh Quảng nam giới - Đà Nẵng.- huyện Sa Thầy còn 228.860 hécta diện tích thoải mái và tự nhiên và 8.012 nhân khẩu; bao hàm 9 xã, thị trấn: xã Mô Rai, Ya Ly, Ya Xiêr, Sa Bình, Sa Nghĩa, Sa Nhơn, Sa Sơn, Rờ Kơi và thị xã Sa Thầy.Địa giới huyện Sa Thầy: phía Đông gần kề thị xã Kom Tum; phía Tây gần cạnh nước Căm-pu-chia, phía Nam ngay cạnh huyện Chư Păk; phía Bắc tiếp giáp huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Tô.Điều 2. Uỷ ban quần chúng. # tỉnh Kon Tum với Ban tổ chức triển khai - Cán bộ của thiết yếu phủ chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này.Nguyễn Khánh(Đã ký)
*

ra quyết định 316-HĐBT năm 1991 thành lập và hoạt động huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum bởi vì Hội đồng điệu trưởng ban hành
MỤC LỤC VĂN BẢN

Bạn không Đăng Nhập Thành Viên!

bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính của văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,...

Bạn đang xem: Huyện ngọc hồi tỉnh kon tum

Nếu không là Thành Viên, mời chúng ta Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn không Đăng Nhập Thành Viên!

bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được ở trong tính của văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời bạn Đăng ký kết Thành viên trên đây


Bạn không Đăng Nhập Thành Viên!

bởi vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được nằm trong tính của văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời bạn Đăng ký kết Thành viên tại đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

vì chưng chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính của văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời các bạn Đăng ký Thành viên trên đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

vì chưng chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính của văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,...

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em Lớp 5, 6❤️️15 Bài Hay Nhất

Nếu chưa là Thành Viên, mời bạn Đăng ký kết Thành viên trên đây


Bạn chưa Đăng Nhập Thành Viên!

bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được thuộc tính của văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu không là Thành Viên, mời các bạn Đăng ký Thành viên trên đây


Bạn Đang Đăng Nhập member Free!

vày Đăng Nhập member Free nên bạn chỉ xem được nằm trong tính và ngôn từ của văn bản. chúng ta chưa xem được nội dung toàn văn, hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

nếu muốn làm member Basic / Pro, mời các bạn Chuyển Đổi một số loại Thành Viên trên đây.


Bạn Đang Đăng Nhập thành viên Basic!

vì Đăng Nhập thành viên Basic nên các bạn chỉ coi được thuộc tính, văn bản của văn bản, câu chữ toàn văn, hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bạn dạng liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc. các bạn chưa xem được Văn phiên bản tiếng Anh, ...