Với những phiên phiên bản Ubuntu hiện thời khi cài đặt rất dễ bao gồm lỗi cùng mất không còn dữ liệu máy tính nếu tải không đúng cách, bản thân cũng đã có lần bị 1 lần buộc phải có kinh nghiệm