ra mắt hoạt động vui chơi của TT Sàn giao dịch thanh toán bảo hiểm Thất Nghiệp Xuất Khẩu Lao Động Đào chế tạo Hỏi Đáp Văn phiên bản
giới thiệu hoạt động của TT Sàn thanh toán bảo đảm Thất Nghiệp Xuất Khẩu Lao Động Đào chế tác Hỏi Đáp Văn phiên bản
ra mắt buổi giao lưu của TT Sàn thanh toán giao dịch bảo đảm Thất Nghiệp Xuất Khẩu Lao Động Đào tạo thành Hỏi Đáp Văn phiên bản
ra mắt hoạt động vui chơi của TT Sàn thanh toán giao dịch bảo đảm Thất Nghiệp Xuất Khẩu Lao Động Đào chế tạo Hỏi Đáp Văn phiên bản

*
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM KON TUM

HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Trung tâm thương mại dịch vụ việc làm Kon Tum phía dẫn giấy tờ thủ tục nộp làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

I. Thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo đảm thất nghiệp:

Trong thời hạn 03 tháng (tính theo dương lịch), kể từ ngày xong HĐLĐ/HĐLV fan lao đụng phải trực tiếp đến:

- Trung tâm dịch vụ việc có tác dụng Kon Tum: 01 Nguyễn Thị Định - Tổ 3 - p Ngô Mây - TP. TP Kon Tum, thức giấc Kon Tum.

Bạn đang xem: Hồ sơ lấy bảo hiểm thất nghiệp

Để nộp làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

II. Điều kiện nhằm hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Người đang đóng bảo đảm thất nghiệp (là người có tháng tức thời kề trước khi bị mất việc làm hoặc dứt HĐLĐ/HĐLV đã đóng bảo đảm thất nghiệp) thừa hưởng trợ cấp cho thất nghiệp khi có đủ những điều kiện sau đây:

1.Chấm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hòa hợp đồng làm việc, trừ các trường đúng theo sau đây:

a)Người lao đụng đơnphương xong hợp đồng lao động, thích hợp đồng thao tác làm việc trái pháp luật;

b)Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao rượu cồn hằng tháng;

2.- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 mon trở lên trong thời hạn 24 tháng trước khi ngừng HĐLĐ/HĐLV so với NLĐ thao tác theo HĐLĐ/HĐLV khẳng định thời hạn và không xác định thời hạn;

-Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 mon trở lên trong thời gian 36 mon trước khi dứt HĐLĐ so với NLĐ thao tác theo mùa vụ hoặc theo một các bước nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

3.

Xem thêm: Cách Đo Ml Nước Bằng Cốc - Cách Sử Dụng Cốc Nhựa Làm Cốc Đo Nhà

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TTDVVL theo quy định;

4.Chưa tìm kiếm được việc làm sau 15 ngày, tính từ lúc ngày nộp làm hồ sơ hưởng bảo đảm thất nghiệp.

III. Hồ sơ hưởng bảo đảm thất nghiệp nên nộp bao gồm:

- Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu)

- bản chính hoặc phiên bản sao có xác thực các giấy tờ: Quyết định xong xuôi HĐLĐ/HĐLV; ra quyết định thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận hoàn thành HĐLĐ/HĐLV...

- Sổ bảo đảm xã hội;

- phiên bản sao chứng minh nhân dân;

- Các giấy tờ liên quan (nếu có).

IV. Thời khắc hưởng BHTN

Người thất nghiệp được hưởng các cơ chế BHTN từ bỏ ngày thiết bị 16 tính theo ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo đảm thất nghiệp cùng với TTDVVL.

V. Chế độ BHTN

1. Trợ cấp thất nghiệp

2. Cung ứng việc làm

3. Hỗ trợ học nghề

4. Bảo hiểm y tế

5. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ khả năng nghề để duy trì việc khiến cho NLĐ