THIẾT LẬP VÙNG ĐIỀU KIỆN

Với yêu cầu này, các bạn sẽ cần tùy chỉnh thiết lập một vùng đk như hình mặt dưới:

*

*

ĐẾM ĐIỀU KIỆN THỎA MÃN

Trước khi triển khai đếm đk loại trừ, bạn sẽ cùng đếm những điều kiện thỏa mãn. Để thực hiện được điều này, các bạn dùng hàm SUMPRODUCT với cách làm như sau:

=SUMPRODUCT((vùng 1=điều khiếu nại 1)*(vùng 2=điều kiện 2))

Cụ thể là: =SUMPRODUCT((A2:A15=D2)*(B2:B15=E2))

*

*

ĐẾM ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỪ

Với yêu cầu như trên, thời điểm này bạn đã sở hữu thể giải theo phương pháp: Đếm những loại B, C, D rồi tiếp đến tính tổng; hay là đếm tổng nhiều loại rồi trừ đi nhiều loại A. Bạn cũng có thể thực hiện giải pháp đếm các loại trừ bằng cách kết phù hợp hàm SUMPRODUCTISNA và hàm MATCH.

CÔNG THỨC

Công thức tổng quát trong trường hợp này như sau:

=SUMPRODUCT((vùng 1=điều kiện 1)*ISNA(MATCH(vùng 2, đk 2,0)))

Ý NGHĨA

Trước tiên, với hàm MATCH các bạn sẽ tìm ra được vị trí của từng quý hiếm trong vùng 2 thỏa mãn nhu cầu điều kiện lắp thêm 2:

*

*

Kết hợp sử dụng hàm ISNA để có thể đưa quý giá về TRUE/FALSE:

*

*

Cuối cùng hãy kết phù hợp với hàm SUMPRODUCT để tiến hành đếm theo điều kiện loại trừ:

*

*

Trong trường hợp này, bạn trọn vẹn sử dụng cách làm chỉ cùng với SUMPRODUCT để sửa chữa như sau:

=SUMPRODUCT((A2:A15=D2)*(B2:B15E2))

Tuy vậy, so với nhiều điều kiện loại bỏ (ví dụ như số cây bút chì không buộc phải A hoặc B), hàm MATCH hôm nay sẽ là một phương án hữu ích hơn!