Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278273-0021. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi vàng vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.

Bạn đang xem: Đồng hồ rolex nữ chính hãng giá bao nhiêu


*
*

*
*

Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: đá quý trắng 18k và kim cương. Ref: 278344RBR-0023. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Phòng nước: 100m.
*
*

*
*

Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Ref: 279381RBR-0011. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Bộ máy: từ đông, Cal. 2236. Hóa học liệu: Demi rubi hồng,vành kim cương chính hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
*
*

Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bảo hành 2022. Ref: 278274-0035. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: thép 904L với vàng trắng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bảo hành 2022. Ref: 278274-0036. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: thép 904L với vàng trắng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Chống nước: 100m.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi kim cương hồng 18k với thép không gỉ. Ref: 278381RBR-0027. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278271-0031. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: Demi vàng hồng 18k. Kích thước: 31mm. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278271-0032. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chất liệu: Demi tiến thưởng hồng 18k. Kích thước: 31mm. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Ref: 279381RBR-0017. Form size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Cỗ máy: tự đông, Cal. 2236. Chất liệu: Demi tiến thưởng hồng,vành kim cương chính hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Chất liệu: Demi xoàn hồng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích thước mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 279171-0008. Movement : Automatic, Cal.2236, tần số giao động 28.800vph. Hóa học liệu: Demi quà hồng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây .
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 07/2019. Ref: 279171-0019. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement : Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: demi đá quý hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: xoàn hồng 18k cùng thép không gỉ. Ref: 278271-0029. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 31mm. Ref: 278271-0027. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chất liệu: Demi đá quý hồng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278273-0023. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi rubi vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278243-0029. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi đá quý vàng 18k. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi đá quý hồng 18k. Ref: 278381RBR-0002. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 278241-0009. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, cal.2236. Chất liệu: Thép và vàng hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thuỵ Sĩ. Ref: 279381RBR-0021. Movement: Automatic, Cal. 2236. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Trữ cót: 55 giờ. Chất liệu: đá quý hồng, thép không gỉ, kim cương.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Ref: 278273-0029. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: demi đá quý vàng 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: demi xoàn vàng, vành kim cương. Ref: 278383RBR-0029. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Size mặt, Size: 31mm. Ref: 278271-0003. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: Demi vàng hồng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi quà hồng 18k. Ref: 278381RBR-0019. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: quà trắng 18k với kim cương. Ref: 278344RBR-0020. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Phòng nước: 100m.
Tình trạng: New 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành. Form size mặt, Size: 31mm. Ref: 278241-0003. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, cal.2236. Chất liệu: Thép với vàng hồng 18k, khía cạnh số nâu, cọc số la mã vậy kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.

Xem thêm: Xem Phim Cầu Vồng Hoàng Kim Vietsub, Golden Rainbow (2013), Cầu Vồng Hoàng Kim


Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi kim cương hồng. Ref: 278381RBR-0005. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100% fullset. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Ref: 278381RBR-0016. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, cal.2236. Hóa học liệu: demi vàng hồng, phương diện số bội bạc silver, cọc số kim cương. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Ref: 278273-0026. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi rubi vàng 18k. Chân kính: 31. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278341RBR-0015. Movement: Automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: Demi rubi hồng 18k. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278278-0036. Movement: Automatic - Cal. 2236. Chất liệu: kim cương vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2021. Kích cỡ mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278288RBR-0028. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: vàng vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt: form size 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thuỵ Sĩ. Ref: 279381RBR-0014. Movement: automatic, Cal. 2236. Chức năng: giờ, phút, giây, ngày. Trữ cót: 55 giờ. Chất liệu: quà hồng, thép ko gỉ, kim cương.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 05/2018. Form size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: tiến thưởng hồng 18k, thép ko gỉ. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: mới 100%. Phụ kiện: hộp,sổ thẻ bh 2022. Ref: 278274-0017. Size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: thép 904L và vàng white 18k. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Phòng nước: 100m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: new 100% . Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2021. Ref: 279171-0014. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: đá quý hồng 18k, thép ko gỉ. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h. Kháng nước: 100m.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278273-0024. Movement: automatic, Cal.2236. Chất liệu: demi kim cương vàng 18k. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện:Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278343RBR-0017. Movement: automatic, cal.2236. Hóa học liệu: demi tiến thưởng vàng 18k. Kháng nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Form size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278243-0025. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: demi vàng vàng 18k. Dự trữ: 55h. Phòng nước: 100m. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019. Ref: 279383RBR-0019. Kích thước mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: kim cương vàng 18k, thép 904L, vành kim cương thiết yếu hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây. Chống nước: 100m.
Tình trạng: sẽ qua sử dụng. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 12/2016. Ref: 279173-0011. Form size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: tiến thưởng vàng 18k, thép 904L. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: đang qua sử dụng, độ new cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2016. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 279138RBR-0006. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: quà vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: đã qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2018. Size mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 279138RBR-0007. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: quà vàng 18k và kim cương. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày. Chống nước: 100m. Dự trữ: 55h.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2017. Ref: 279383-0007. Kích cỡ mặt, Size: 28mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: rubi vàng 18k, thép 904L, vành kim cương chính hãng. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ bắt đầu cao. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bh 2020. Form size mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278383RBR-0022. Movement: automatic, cal.2236. Hóa học liệu: demi xoàn vàng, vành kim cương. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bh 2022. Form size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal. 2236. Hóa học liệu: Demi đá quý hồng. Ref: 278271-0025. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Size mặt, Size: 31mm. Nguồn gốc: Rolex - Thụy Sĩ. Ref: 278278-0020. Movement: Automatic - Cal. 2236. Hóa học liệu: rubi vàng 18k. Chức năng: Giờ, phút, giây, ngày.
Tình trạng: vẫn qua sử dụng, độ mới cao. Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ bảo hành 2019. Ref: 279383RBR-0013. Size mặt, Size: 28mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: Automatic, Cal.2236. Dự trữ cót: 55h. Chất liệu: kim cương vàng 18k, thép 904L và kim cương. Chức năng: Ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: bắt đầu 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2021. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal. 2236. Chất liệu: demi tiến thưởng hồng 18k. Ref: 278271-0023. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây.
Tình trạng: new 100%. Phụ kiện: hộp, sổ, thẻ bảo hành 2022. Kích thước mặt, Size: 31mm. Xuất xứ: Rolex - Thụy Sĩ. Movement: automatic, Cal.2236. Hóa học liệu: tiến thưởng trắng 18k cùng kim cương. Ref: 278344RBR-0027. Dự trữ cót: 55h. Chức năng: ngày, giờ, phút, giây. Phòng nước: 100m.