Tình hình là sim em bị mất,may mắn là em bao gồm để danh bạ làm việc trên gmail,giờ ước ao chuyển vào iphone thì làm rứa nào ạ