tutuhelperapps.comDIỆN TÍCH bao quanh VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
DIỆN TÍCH bao bọc VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG. THỂ TÍCH MỘT HÌNH - TOÁN LỚP 5 - TUẦN 22
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương

*

a) Định nghĩa

- diện tích s xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích s bốn khía cạnh của hình lập phương.

Bạn đang xem: Diện tích toàn phần của hình lập phương

- diện tích s toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích sáu khía cạnh của hình lập phương.

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương bao gồm cạnh là a.

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một khía cạnh nhân cùng với 4.

Sxq= S1mặtx 4 = (a x a) x 4

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích s một phương diện nhân cùng với 6.

Stp= S1mặtx 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương tất cả cạnh 3cm

Phương pháp: Áp dụng bí quyết tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích bao phủ của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

2. Thể tích một hình

a) lấy một ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói:Thể tích hình lập phương nhỏ xíu lớn rộng thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

*

b) lấy ví dụ 2

*

Hình C tất cả 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

c) ví dụ 3

*

Hình p. Gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách bóc hình phường thành nhị hình M, N: hình M tất cả 4 hình lập phương và hình N bao gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình p bằng tổng thể tích những hình M và N.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.

Xem thêm: Xem Phim Phi Vụ Siêu Oái Oăm Thuyết Minh, Phi Vụ Siêu Oái Oăm Thuyết Minh

a) Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thiết bị hai gồm cạnh 4cm. Tính diện tích s xung xung quanh của mỗi hình lập phương.

b) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích s xung quanh của hình lập phương sản phẩm hai ?

Bài 2. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương bao gồm cạnh:

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Bài 3. Người ta làm một cái hộp bởi tôn (không nắp) những thiết kế lập phương có cạnh 10cm. Tính diện tích s miếng tôn cần dùng để triển khai hộp (không tính mép hàn).

Bài 4. Viết số đo phù hợp vào ô trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

Cạnh

5cm

Diện tích một mặt

9cm2

Diện tích toàn phần

24cm2

Bài 5. bạn ta xếp một số viên gạch hình trạng hộp chữ nhật sản xuất thành một khối gạch men hình lập phương cạnh trăng tròn cm.

*

a) Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của khối gạch ốp hình lập phương.

b) Tính kích cỡ của từng viên gạch.

Bài 6. Cho 2 hình sau đây được xếp bởi các hình lập phương cạnh 10 cm. Người ta sơn toàn bộ các mặt bên cạnh của 2 hình. Tính diện tích cần sơn từng hình.

*

Bài 7. Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng ngoài mặt hộp lập phương gồm cạnh 3,5dm. Tính diện tích s bìa nên dùng để gia công cái hộp đó (không kể mép dán).

Bài 8. Hà dán giấy màu vào các mặt của một hộp vàng hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy sẽ dán là từng nào đề-xi-mét vuông?

Bài 9.Một bể kính nuôi cá hình dạng lập phương gồm cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để triển khai bể cá kia (bể ko nắp)

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 22trong mụcHọc giỏi Toán hàng Tuầntrên tutuhelperapps.com để hiểu bài tốt hơn.