Excel mang đến tutuhelperapps.com 365 Excel đến tutuhelperapps.com 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, để đếm con số ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm mốc giới hạn một tp nhất định mở ra trong danh sách khách hàng.

Bạn đang xem: Đếm số ô chứa giá trị chuỗi trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản dễ dàng nhất, COUNTIF mang lại biết:

=COUNTIF(Bạn muốn tìm sinh hoạt đâu?, bạn muốn tìm cực hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn có nhu cầu đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu giải pháp chọn phạm vi vào một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng một vài như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ thực hiện một tiêu chuẩn duy nhất. Thực hiện COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng các tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng các ví dụ này vào Excel, hãy xào nấu dữ liệu trong bảng dưới rồi dán lại ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô đựng đào (giá trị vào A4) trong số ô tự A2 tới A5. Kết quả là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số apple (giá trị trong A2) cùng cam (giá trị vào A3) trong các ô từ bỏ A2 cho tới A5. Hiệu quả là 3. Công thức này thực hiện COUNTIF nhì lần để xác định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chí ứng với một biểu thức. Bạn có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Công dụng là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu và (&) sáp nhập toán tử đối chiếu khác với () và quý hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Kết quả là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xảy ra lỗi gì

Trả về quý giá sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài rộng 255 ký tự.

Để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký kết tự, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm: Xem Phim Xác Sống 6 Thuyết Minh, Xác Sống (Phần 6) Tập 3

Không trả về tác dụng khi bạn mong mỏi đợi tất cả kết quả.

Đảm bảo có ghi đối số criteria trong vết ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp lỗi #VALUE! khi tham chiếu tới một trang tính khác.

Lỗi này xảy ra khi công thức bao gồm chứa hàm tham chiếu mang đến ô hoặc phạm vi vào một sổ làm việc đóng và các ô được tính toán. Để nhân kiệt này hoạt động, sổ thao tác làm việc khác nên được mở.

Những phương pháp thực hành tốt nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không rõ ràng chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria không phân biệt chữ hoa/thường. Nói biện pháp khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một vệt chấm hỏi khớp cùng với một ký tự riêng lẻ bất kỳ. Một lốt sao khớp với chuỗi cam kết tự bất kỳ. Nếu bạn muốn tìm lốt chấm hỏi hay vết sao thực sự, hãy nhập một dấu sóng (~) trước cam kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đã tìm hầu hết trường hợp bao gồm "táo" với chữ cái cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự không đúng.

Khi đếm cực hiếm văn bản, hãy bảo vệ dữ liệu ko chứa khoảng tầm trắng ở đầu, khoảng tầm trắng ở cuối, việc sử dụng không thống nhất lốt trích dẫn thẳng với cong hoặc cam kết tự không in ra. Một trong những trường hợp này, COUNTIF có thể trả về quý hiếm không mong muốn muốn.

Thử áp dụng hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, sử dụng phạm vi tất cả tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi có têntrong bí quyết (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa quả ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể nằm trong trang tính hiện nay tại, một trang tính khác trong cùng sổ làm việc hoặc trường đoản cú sổ thao tác làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ một sổ làm việc khác, sổ làm việc thứ hai đó cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa trên màu font chữ hoặc nền ô. Mặc dù nhiên, Excel hỗ trợ Hàm do bạn dùng xác minh (UDF) bằng phương pháp sử dụng các làm việc tutuhelperapps.com Visual Basic for Applications (VBA) trên những ô dựa trên màu phông chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách bạn có thể Đếm số ô gồm màu ô rứa thể bằng phương pháp sử dụng VBA.


Bạn buộc phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.