CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHÍ Ở ĐKTC

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Công thức nào tính thể tích hóa học khí sinh hoạt (đktc) ?

A.M = n : m

B.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khí ở đktc

V = n x 22,4

C.

*

Viết công đổi khác giữa lượng chất, thể tích với khối lượng.

- công thức tính khối lượng: ........

- công thức thể tích chất khí sinh sống đktc:...........

- phương pháp tính số mol dựa vào khối lượng chất:.............

- bí quyết tính số mol phụ thuộc thể tích hóa học khí ở đktc:..........

* chú giải từng đại lượng trong công thức:

- n là....................

Xem thêm: Mẫu Bài Toán Lớp 1 0 Đề Ôn Tập Giữa Học Kì I, Top 40 Đề Thi Toán Lớp 1 Năm 2021

- V là..................

- m là..................

- M là.....................


a)Khí X tạo vì chưng 80%C còn sót lại là H, M=30g/mol. Tìm bí quyết phân tử X.

b)Đốt cháy 20,16 lít khí X nghỉ ngơi đktc cần bao nhiêu lít oxi, tạo ra ba nhiêu lít CO2. Các thể tích đo ngơi nghỉ đktc


a) Viết cách làm tính trọng lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất. B) Hãy tính trọng lượng và thể tích ( đktc ) của 0,25 mol khí N02


Đôt cháy không còn 17 gam một hợp chất X nhận được 9 gam nước cùng 11,2 lít khí SO2 (đktc)

a) Tính thể tích khí O2 cần dùng để làm đốt cháy không còn X.

b) X bao gồm nguyên tố nào?

c) Tính tỉ lệ thành phần số nguyên tử của mỗi nguyên tố vào hợp chất X

d) xác minh công thức của X. Biết khối lượng mol của X bằng 34 g/mol.


a. Viết các công thức tính số mol chất, khối lượng chất, thể tích hóa học khí sinh hoạt đktc?

b. Viết phương pháp tính tỉ khối của khí A đối với khí B

c. Viết cách làm tính tỉ khối của khí A đối với không khí

GIÚP MIK VỚI Ạ :

Đốt cháy hoàn toàn 23g hợp hóa học A trong oxithu được 16,8 lít CO2(đktc) và 18 gam nước . Mặtkhác hóa tương đối m gamchất A chiếm được thể tích đúng bằng 34,78% thể tích của m gam khí oxi ( thể tích đo ở cùng đk ). Tìm phương pháp phân tử của A.


CÂU 1)Đốt cháy trọn vẹn 0,74g hóa học rắn X đề nghị 1,12dm3không khí cất 20% thể tích O2. Sản phẩmđốt cháy gồm 224cm3CO2; 0,53g Na2CO3vàH2O. Biết thểtích những khíđoởđktc. A cócông thức phân tửđơn giản là:A. C2H4O4Na2 B. C3H2O3Na2C. C3H2O4Na2 D. C3H2O2Na2CÂU 2) Nguyên tố hh là :a. Nhân tố cơ bảncấu tạo cho nguyên tửb. Thành phần cơ bạn dạng tạo yêu cầu vật chấtc. Ngyên tử cùng loạid. Bộ phận chính kết cấu nên nguyên tử


Bài 1

tính thể tích sinh hoạt đktc của

0,9.10^23 phân tử O2

7,1g khí Cl2

Bài 2

xác định bí quyết của hợp hóa học X biết 0,2 mol X có khối lượng là 32 gam. Biết trong X bao gồm một yếu tố A bao gồm hóa trị III và nguyên tố oxi X là


Lưu huỳnh (S) cháy trong bầu không khí sinh ra chất khí mùi hắc, tạo ho chính là lưu huỳnh đioxit (khí sunfurơ) tất cả công thức hóa học là SO2.