CÔNG THỨC TÍNH NHANH HÓA

Đây là tuyển chọn tập 35 cách làm giải nhanh bài bác tập hóa học vô cơ. Các em rất có thể tham khảo nhé!------------------------------------------------------------------------------Các em có thể tham khảo bộ sách hay của Megabook tại địa chỉ sau nhé ;)http://megabook.vn/Chúc các em học tập tốt! ^^


Bạn đang xem: Công thức tính nhanh hóa

*

*

*

*

Boundaries Updated & Expanded Edition: When to Say Yes, How khổng lồ Say No khổng lồ Take Control of Your Life Henry Cloud

Xem thêm: Doraemon: Tân Chú Khủng Long Lạc Loài, Chú Khủng Long Lạc Loài

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis
A body toàn thân to Love: Cultivate Community, toàn thân Positivity, & Self-Love in the Age of Social media Angelina Caruso
Self-Help for the Helpless: A Beginner's Guide khổng lồ Personal Development, Understanding Self-care, và Becoming Your Authentic Self Shelley Wilson
Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way to lớn Joy, Love, & Freedom Tabitha Brown
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to lớn Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, & Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman

tuyển tập 35 bí quyết giải nhanh bài bác tập hóa học vô cơ - Megabook.vn

1. Http://megabook.vn/ Page 1Phần 2: tuyển tập 35 cách làm giải cấp tốc Hóa học Vô Cơ21.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại công dụng vớidung dịch HCl giải tỏa khí H2 mMuối clorua = mKL + 71. NH 2Ví dụ : cho 10 gam hỗn kim loại tổng hợp loại tất cả Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịchHCl thu được 22,4 lít khí H2 ( đktc). Tính khối lượng muối chiếm được .mMuối clorua = mKL + 71 nH 2= 10 + 71. 1 = 81 gam22.Công thức tính trọng lượng muối sunfat khi cho kim loại tính năng với dungdịch H2SO4 loãng hóa giải khí H2mMuối sunfat = mKL + 96. NH 2Ví dụ : đến 10 gam hỗn kim loại tổng hợp loại tất cả Mg, Al, Zn tính năng với dung dịchH2SO4 loãng thu được 2,24 lít khí H2 ( đktc). Tính trọng lượng muối nhận được .mMuối Sunfat = mKL + 96. NH 2= 10 + 96. 0,1 = 29,6 gam23.Công thức tính trọng lượng muối sunphat khi mang đến kim loại tác dụng vớidung dịch H2SO4 sệt tạo sản phẩm khử SO2 , S, H2S cùng H2OmMuối sunfát = mKL +296.( 2nSO 2+ 6 nS + 8nH 2 S ) = mKL +96.( nSO 2+ 3nS + 4nH 2 S )* lưu ý : sản phẩm khử nào không tồn tại thì vứt qua* n H 2 SO 4= 2nSO 2+ 4 nS + 5nH 2 S24.Công thức tính cân nặng muối nitrat khi cho kim loại công dụng với dungdịch HNO3 giải hòa khí : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3mMuối Nitrat = mKL + 62( n NO 2+ 3nNO + 8nN 2 O +10n N 2+8n NH 4 NO 3)* lưu ý : thành phầm khử nào không có thì vứt qua* n HNO 3= 2nNO 2+ 4 nNO + 10nN 2 O +12nN 2+ 10nNH 4 NO 325.Công thức tính khối lượng muối clorua khi mang lại muối cacbonat tác dụngvới hỗn hợp HCl hóa giải khí CO2 cùng H2OmMuối clorua = mMuối cacbonat + 11. N teo 2