thông tin support học thức Tin VP bảo mật thông tin Mạng Máy cỗ phần mềm

Mỗi hình hình ảnh có kích cỡ khác nhau vì vậy mỗi lúc chèn hình hình ảnh nào chúng ta lại phải điều chỉnh lại theo cách thủ công bằng tay .

Bạn đang xem: Cố định hình ảnh trong word 2010

Muốn có hình hình ảnh kích thước cố định nhanh vào Microsoft Word , bạn cần dùng macro .

Mở Microsoft Word bạn thao tác , bấm tổng hợp phím Alt_F11 , lúc ấy cửa sổ Microsoft Visual Basic xuất hiện thêm , bấm thực đơn Insert > Module , bạn xào luộc nội dung dưới .

 

Sub ResizePics() Dim shp As Word.Shape Dim ishp As Word.InlineShape If Word.Selection.Type wdSelectionInlineShape and _ Word.Selection.Type wdSelectionShape Then Exit Sub End If If Word.Selection.Type = wdSelectionInlineShape Then Set ishp = Word.Selection.Range.InlineShapes(1) ishp.LockAspectRatio = False ishp.Height = InchesToPoints(1.78) ishp.Width = InchesToPoints(3.17) Else If Word.Selection.Type = wdSelectionShape Then Set shp = Word.Selection.ShapeRange(1) shp.LockAspectRatio = False shp.Height = InchesToPoints(1.78) shp.Width = InchesToPoints(3.17) End If End If End Sub

 

Kích thước của hình hình ảnh tính theo inch , chiều cao được khai báo trong ishp.Height = InchesToPoints(1.78) 

và chiều rộng trong mục ishp.Width = InchesToPoints(3.17) lúc này đang để ví dụ là 1.78 x 3.17 –inch

Quay quay trở lại Word , bấm lựa chọn hình ảnh bạn mong mỏi đổi lại size rồi lựa chọn tab Developer > Macro rồi chạy macro có tên là ResizePics

Bạn có thể tạo nút nhấn chạy macro này trên thanh Ribbon để thực hiện cho nhanh , bí quyết làm như sau .

Xem thêm: Những Bộ Phim Về Tuổi Học Trò Của Việt Nam Sống Mãi Với Thời Gian

Vẫn trong tệp tin Word bên trên , sau thời điểm làm xong macro .

Bấm nút Customize Quick Access Toolbar > More Commands …

 

*

 

Trong mục Choose commands from , lựa chọn Macro . Khi ấy bên dưới các bạn sẽ thấy tên của macro này là Project.Module1.ResizePics , bấm lựa chọn nó rồi bấm Add

 

*

 

Bạn hoàn toàn có thể bấm chọn thêm phần Modify để biến đổi biểu tượng của Macro này , rồi bấm OK .

Khi ấy bên trên thanh Quick Access Toolbar bạn sẽ thấy nút nhằm chạy macro này và chỉ cần nhấp chuột nó nhằm thực hiện đổi khác kích thước hình hình ảnh đã chọn .