CHƯƠNG TRÌNH C ĐƠN GIẢN

Các tài liệu gợi ý C/C++ trên website o7planning công ty chúng tôi sử dụng Eclipse IDE. Bạn cần setup và cấu hình Eclipse và môi trường C/C++ trước lúc bắt đầu. Bạn có thể xem hướng dẫn tại:
C là ngôn ngữ thành lập và hoạt động trước, cùng là ngữ điệu hướng thủ tục, nó dễ dàng được xúc tiến và chạy trên các hệ điều hành. C++ thành lập và hoạt động sau không ngừng mở rộng từ C nó đem vào tư tưởng lập trình hướng đối tượng, C là gốc rễ của C++, và C++ không ra đời để thay thế C, những thư viện của chính nó được không ngừng mở rộng lên siêu nhiều.

Bạn đang xem: Chương trình c đơn giản


Lập trình hướng thủ tục ở đây tất cả nghĩa là: những file mối cung cấp (Chứa code của bạn) đã chứa các hàm. Trong những khi đó hướng đối tượng file nguồn chứa một class (lớp) cùng trong class tất cả chứa các phương thức. Để điện thoại tư vấn một cách thức trong một class bạn cần tạo nên một đối tượng người sử dụng của class và tiếp nối gọi hàm thông qua đối tượng người sử dụng này, trong khi đó với phía thủ tục bạn cũng có thể gọi trực tiếp.
Trong tài liệu trả lời này tôi vẫn hương dẫn bạn thao tác làm việc trên C. Còn C++ sẽ tiến hành đề cập tới trong một tư liệu khác.
Nếu bạn thao tác với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn cần phải mở Eclipse với quyền Administrator, tất cả một rắc rối là Eclipse ko in những message ra màn hình Console trong trường phù hợp chạy ở cơ chế thông thường.
*

Trong tài liệu này tôi đã hướng dẫn các bạn lập trình C (C++ sẽ khuyên bảo trong tài liệu khác). Mặc dù project mà bọn họ tạo ra tại đấy là C++, nhưng bọn họ chỉ áp dụng những tủ sách của C.
*

*

*

*

Project vẫn được sản xuất ra, thực tiễn mã (code) của lấy một ví dụ HelloWorld này có mã C++. Tuy nhiên chưa rất cần được quan trung khu tới nó.
Tiếp theo bạn cần phải cấu hình để rất có thể chạy được project trực tiếp trên Eclipse, việc này hết sức quan trọng.
Khi một chương trình C được chạy nó đang tìm hàm main() để thực thi, chẳng hạn thực thi hàm main() của ví dụ HelloWorld nói trên.Một lịch trình C gồm thể có không ít file nguồn, mỗi tệp tin nguồn rất có thể nhiều hàm. Tuy nhiên chỉ cho phép duy độc nhất một hàm main() trên cục bộ Project của bạn.
Trên kia các bạn vừa tạo ra một tệp tin CBasicTutorial.cpp nó bao gồm một hàm main(), giờ đồng hồ bạn tạo thành một file khác nhằm thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và bao gồm hàm main() các bạn cần thay tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một tên khác nhằm nó không xung hốt nhiên và bạn có project thể biên dịch được, sau đó có thể thực hành gần như gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

Xem thêm: Top 30 Phim Hoạt Hình Chiếu Rạp Hay Nhất Thế Giới, Top 21 Phim Hoạt Hình Hay Nhất Mọi Thời Đại


Chú ý: Hãy thay tên hàm main của file nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial vị một project của C chỉ cho phép một hàm main trên toàn bộ Project.


// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input Output)#includeint main() // printf là 1 trong hàm của tủ sách stdio.h// Đây là một hàm để in ra màn hình hiển thị Console một mẫu chữ.// là ký kết tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông tin ứng dụng sẽ kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài ba chú ý: Có một số hàm trong tủ sách conio.h của C đang không được cung cấp trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là 1 trong hàm tạm ngưng chương trình chờ tính đến khi người tiêu dùng gõ một ký kết tự ngẫu nhiên mới thường xuyên chạy tiếp. Bởi vì vậy trong giải đáp này tôi nỗ lực không sử dụng những hàm như vậy trong các ví dụ.


#includeint main() // Làm gì đấy tại đây ....// Dừng chương trình tại đây,// chờ tính đến khi người tiêu dùng gõ một cam kết tự bất kỳ mới liên tiếp chạy.// (Hàm này sẽ không được cung cấp đầy đủ)getch();// Làm gì đó tiếp trên đây.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 lớn 127 or 0 lớn 255%c
unsigned char1 byte0 khổng lồ 255%c
signed char1 byte-128 to lớn 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 to 32,767 or -2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 khổng lồ 65,535 or 0 lớn 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 to 32,767
unsigned short2 bytes0 lớn 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 lớn 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 lớn 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước lưu lại trữTập giá chỉ trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 khổng lồ 3.4E+386 vị trí sau thiệt phân
double8 byte2.3E-308 to lớn 1.7E+30815 địa điểm sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 khổng lồ 1.1E+493219 vị trí sau thiệt phân

// Khai báo sử dụng thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include // Khai báo sử dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte quan trọng để tàng trữ kiểu tài liệu này.printf("Storage kích cỡ for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá bán trị bé dại nhất của đẳng cấp float.// Hằng số này được có mang trong tủ sách float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá chỉ trị lớn nhất của kiểu tài liệu float.// Hằng số này được có mang trong tủ sách float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí buổi tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được quan niệm trong thư viện float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn hơn hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// chăm chú rằng vẫn chỉ có nhiều nhất một khối lệnh được chạy.// công tác kiểm tra điều kiện từ bên trên xuống dưới.// Khi bắt gặp một đk đúng khối lệnh tại đó sẽ được chạy,// và lịch trình không kiểm tra tiếp những điều kiện còn lại....// Nếu đk 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm nào đấy khi đk 1 đúng.// trái lại nếu đk 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm gì đó khi điều kiện 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// trái lại nếu đk N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm nào đó khi đk N đúng// (Các điều kiện ở trên sai).// những trường hợp còn lại.else // Làm nào đấy ở đây.
// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số đại diện thay mặt cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi thực hiện printf ko in ra ngay lập tức lập tức thông báo của bạn.// sử dụng fflush(stdout) nhằm in thông báo ra màn hình Console ngay lập tức lập tức.// Chú ý: stdout là một trong biến của luồng (stream) ghi ra screen Console// (Nó được định nghĩa trong thư viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf sẽ đợi chúng ta gõ vào một đoạn văn bạn dạng từ bàn phím// (Và dìm Enter để hoàn thành).// Nó vẫn quét lấy một trong những (Chỉ định bởi vì tham số %d)// và gán vào phát triển thành age.scanf("%d", &age);// kiểm tra nếu age bé dại hơn 80 thì ...if (age = 80 && age
// sử dụng switch để bình chọn một giá trị của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm gì đó ở đây, nếu quý hiếm của thay đổi == value1break;case value2:// Làm gì đấy ở đây, nếu quý hiếm của thay đổi == value2break;default:// có tác dụng điều gì đó tại đây// nếu quý giá của thay đổi không thuộc những giá trị liệt kê ngơi nghỉ trên.break;
#include int main() // Đề nghị tín đồ dùng lựa chọn một lựa chọn.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a game ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một biến hóa "option".int option;// Hàm scanf sẽ đợi các bạn gõ vào một trong những đoạn text trường đoản cú bàn phím// (Và dấn enter nhằm hoàn thành).// Nó sẽ quét lấy một số (Chỉ định vì chưng tham số %d)// gửi thành số tự nhiên và thoải mái (integer) cùng gán vào phát triển thành option.scanf("%d", &option);// kiểm tra giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose to lớn play the game ");break;case 2:printf("You choose to lớn play the music ");break;case 3:printf("You choose lớn shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing lớn do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một sự việc bạn đề ra câu lệnh break trong trường thích hợp này có ý nghĩa gì?.break trong trường đúng theo này nói với công tác rằng thoát thoát khỏi switch. Vào trường hợp chúng ta không thực hiện break câu chương trình sẽ liên tục thực hiện các khối lệnh trong 'case' ở phía bên dưới (hoặc cả default) tính đến khi nó bắt gặp break, của cả giá trị của biến hóa trong trường hợp đó khác với cái giá trị vào 'case'.
#include int main() // Khai báo thay đổi option với gán cực hiếm 3 mang đến nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// kiểm soát giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được áp dụng để chạy tái diễn một khối lệnh. Nó làm cho chương trình của chúng ta thực thi lặp đi lặp lại một khối lệnh nhiều lần, đây là một trong các nhiệm vụ cơ phiên bản trong lập trình.
// variable_initialization: Khởi chế tạo một biến.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập giá bán trị mới cho biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // những code cần xúc tiến khi điều kiện còn đúng.