Bài viết share cách trì Chú Dược Sư tiệm đảnh chơn ngôn theo phương thức của Thầy Hoàng Quý Sơn.

Bạn đang xem: Chú dược sư hoàng quý sơn

*

1. Công dụng

Những ai khó khăn, nghèo khổ, vợ chồng hay khiến gổ, căn bệnh tật, bị khiếu nại tụng, tính tình tranh đấu rộng thua, nghiệp quả nhiều…nên trì chú này càng các càng tốt. Bởi Chú này giúp họ có công đức, giúp khử trừ toàn bộ các khổ của bọn chúng sinh giỏi bạt trừ toàn bộ các nghiệp chướng.

Những bạn hay bị sa vào ác đạo nếu chí thành hành trì tởm hay Chú này thì sẽ tiến hành dẫn dắt trở lại chánh Đạo, hết thảy thanh tịnh, không biến thành đọa lạc vào đường ác.

Tâm chí thành: khăng khăng tin, một mực làm thì nhất quyết 100% đã đạt như mong muốn nguyện. Chăm trì 1-3 năm thì sẽ ước được cầu thấy.

2. Trì chú

Tối thiểu 108 lần mỗi ngày, nếu hoàn toàn có thể sáng 108 lần, về tối 108 lần.

*

3. Hành trì Chú Dược Sư

3.1. Tịnh Pháp giới và lập bố Đàn

Tịnh Pháp giới Chân ngôn: Úm! Phạ Nhật ra đà đà đổ một (7-21 lần)Thanh Tịnh Chân ngôn: Úm lam xóa ha. (7-21 lần)Phóng Diệm Khẩu cha Đàn Chân ngôn: Úm! Hạ Hùm. (7-21 lần)

3.2. Nguyện hương

Nguyện lấy lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất mọi mười phương

Cúng nhịn nhường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo từ tánh làm cho lành

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng tròn thành Phật Đạo.

Nếu ko trì tụng trước bàn thờ, không đốt nhang thì có thể miễn phần này. Đọc phần dưới đây:

Nguyện Hương:

Hương Giới, hương thơm Huệ cùng Định Hương

Giải thoát, giải thoát Thấy Biết Hương

Nam mô sáng vào mây đài Thấy Pháp Giới

Cúng nhường nhịn Vô Thượng Phật mười phương.

Xem thêm: Xem Phim Nghìn Lẻ Một Đêm Tập 1 Vietsub, Xem Phim Nghìn Lẻ Một Đêm

3.3. Bài xích tán Phật

Ta Bà cảnh giới thật hy vọng manh

Vì để giúp đỡ đời, nói Pháp kinh

Bảy Phật Dược Sư khử tội chướng

Mười hai nguyện béo cứu quần sanh

Ba ngàn hóa Phật đồng gia hộ

Tám vị người thương Tát triệu chứng lòng thành

Giải kết tiêu tai tăng phúc thọ

Phúc duyên lợi lạc, sinh sống an lành.

Nam tế bào Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Phật! (3 lần)

3.4. Chú Dược Sư 108 lần

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN:

Nam mô bạc già phân phát đế, bệ ngay cạnh xã, bạn hữu lô say đắm lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết nhiều da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án! Bệ liền kề thệ, bệ liền kề thệ, bệ sát xã tam một yết đế tóa ha.

(Đọc từ phái nam mô bạc bẽo già…đến…tóa ha 108 lần).

Giải kết giải kết giải oan kết

Nghiệp chướng bao đời đa số giải hết

Rửa sạch mát lòng trần, phát tình thật kính

Quỳ trước Phật đài mong xin tẩy oan nghiệt

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!

Tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật!

Tùy vai trung phong mãn nguyện Dược Sư Phật!

Nam tế bào Tiêu Tai Diên lâu Dược Sư Phật!

(Đọc 3 lần từ bỏ Giải kết…đến …. Dược Sư Phật).

Ngoài ra, ngôi trường hợp thời gian bức bách không thể triệu tập để hiểu chú được thì hoàn toàn có thể niệm danh hiệu Dược Sư cũng có đồng tác dụng: Nam mô Dược Sư Phật! (1080 lần hay nhiều hơn nữa càng tốt).

3.5. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng những phúc huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sảnh si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều khử sạch ko còn

Quyến thuộc đồng An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Tu theo Pháp môn Dược Sư thì niệm Dược Sư Phật ngày vài ngàn mang lại vài chục ngàn lần bắt buộc thiếu. Hành trì như vậy sau 3 năm sẽ ước được cầu thấy.

4. Phương pháp thắt chỉ ngũ sắc

Nếu có việc gì không thể cách cứu vãn giải thì rất có thể dùng chỉ ngũ sắc đọc tên 12 vị Đại tướng mạo Dược Xoa với thắt 12 gút. Tuy thế trước đó đề xuất trì chú Dược Sư 108 biến trong khoảng 7 ngày, sau new đọc tên với thắt gút. Sau đó hằng ngày cứ gọi chú Dược Sư xuất xắc niệm Nam mô Dược Sư Phật thì sẽ được suôn sẻ nguyện.

Mười hai Đại tướng Dược Xoa giúp Phật tuyên dương chỉ ngũ sắc đẹp gút tên kia. Tùy nguyện được viên thành phước thọ mãi khang minh:

Cung Tỳ La Đại Tướng

Phạt tách La Đại Tướng

Mê Súy La Đại Tướng

An Để La Đại Tướng

Át Nể La Đại Tướng

San Để La Đại Tướng

Nhơn Đạt La Đại Tướng

Ba Di La Đại Tướng

Ma Hổ La Đại Tướng

Chơn Đạt La Đại Tướng

Chiêu Hổ La Đại Tướng

Tỳ Yết La Đại Tướng

Nguyện ước cho tất cả ai gọi được bài xích này sẽ tiến hành nhiều ích lợi và 1 thời đồng trọn thành Phật Đạo!