hấp thụ 20.000 đ (+20 Xu vào tài khoản) hấp thụ 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) hấp thụ 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) hấp thụ 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản)Số khác

Bạn đang xem: Chia sẻ source code website

Nếu người sử dụng sử dụng ví MOMO vui mừng chuyển số tiền đề nghị nạp mang lại số điện thoại: 0868896944 Nội dung chuyển khoản là: NAPXU 0 (Trong đó 0 là ID thành viên của bạn, Hệ thống tự động cộng xu vào tài khoản)
nạp 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) hấp thụ 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) hấp thụ 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) hấp thụ 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) hấp thụ 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số khác
Nếu người tiêu dùng sử dụng ví Viettel Pay vui tươi chuyển số tiền nên nạp mang đến số năng lượng điện thoại: 0868896944 Nội dung giao dịch chuyển tiền là: NAPXU 0 (Trong kia 0 là ID thành viên của bạn, Hệ thống tự động cộng xu vào tài khoản)
hấp thụ 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) hấp thụ 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) hấp thụ 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số không giống

Lưu ý: các bạn cần đk Internet-Banking hoặc dịch vụ thanh toán trực đường tại ngân hàng trước khi thực hiện.


Xem thêm: Xem Phim Tình Yêu Không Ngủ Yên Hàn Quốc, Trái Tim Bên Lề, Tình Yêu Không Ngủ Yên

nạp 20.000
đ (+20 Xu vào tài khoản) hấp thụ 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) hấp thụ 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) hấp thụ 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số khác
*

*

*

*

*

Chủ tài khoản: LỮ HOÀNG SƠN Chi nhánh ngân hàng: KIÊN GIANG Nội dung gửi khoản: NAPXU 0 (Trong đó 0 là id member của bạn, hệ thống sẽ auto cộng xu vào tài khoản)

Hoặc giao dịch chuyển tiền với ngôn từ NAPXU_email_cua_ban