Cảm âm người tình mùa đông

SHEET NHẠC
*
Cảm Âm : Đông về em ở đâu-Du Thiên
Còn vào anh hầu hết kỉ niệm vuirề mày pha lá sol phà solLà bóng dáng.. em cườirề ngươi phá....rê đồGiờ vào anh mỗi một khi bi lụy đaurề ngươi pha lá sol phà solLà Khi ta.....mất nhau.rề mi trộn ... sól miCòn trong anh mọi khi mùa đôngrề mi pha lá sol phả solVòng tay em ...ấm nồngrề mày phá ..rê đồGiờ vào anh mỗi lúc giá buốt câmrề mi pha lá sol phả solLà từng đêm nhớ em.rề ngươi pha sól miĐK:>Mùa đông năm nay vắng tanh em nghỉ ngơi đâylà Rê Rê Rê Phá Mi Rề MiVắng đôi tay của ngườiRế Đô là Đô Rế phàRồi bỗng đột nhiên thức giấc thân đêmrề Rế Rế Rế Phá Mimày lại ướt nhòe.Rê Đồ Mí làMùa đông giờ đây vắng vẻ emlà Rê Đồ Rê Lá SolĐể cho ngày đông tê táiRế Đô là Đô Mi PháLàm sao anh quên emRề Mi Pha Pha Phamỗi một khi đông sangSól Mi Rế ĐôLòng anh càng thêm ghi nhớ em.là Đô là Đô Mí Rê2. Còn vào anh lá thu bi lụy rơirề mi trộn lá sol phà solNgày thu đi đông vềrề mi phá rê đồGiờ vào a nhớ tmùi hương tả tơirề ngươi pha lá sol phả solNgày em đi..mãi xa.rề mi phá rê đồTình trong anh mỗi em mà thôirề ngươi trộn lá sol phà solMột tình thân ao ước đợirề ngươi phá rê đồVà Mùa đông cũng giống như vậy thôirề mi pha lá sol phà solGọi tên em...em hỡi.rề mi trộn Rê MíĐk:Mùa đông trong năm này vắng em sinh hoạt đâylà Rê Rê Rê Phá Mi Rề MiVắng đôi bàn tay của ngườiRế Đô là Đô Rế phàRồi bỗng nhiên thức giấc giữa đêmrề Rế Rế Rế Phá Mimi lại ướt nhòe.Rê Đồ Mí làMùa đông giờ đây vắng emlà Rê Đồ Rê Lá SolĐể cho mùa đông tê táiRế Đô là Đô Mi PháLàm sao anh quên emRề Mi Pha Pha Phamỗi lúc đông sangSól Mi Rế ĐôLòng anh càng thêm lưu giữ em.là Đô là Đô Mí RêCHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
*
Cycle Engine Oil