Là bạn học giờ đồng hồ Anh, có lẽ rằng bạn vẫn gặp kết cấu so sánh trong tiếng Anh bởi đó là một trong số những phần kỹ năng và kiến thức khá thông dụng và quan liêu trọng. Tuy nhiên, nhằm làm bài xích tập câu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh nên dựa theo ngữ cảnh, tùy từng trường hợp rõ ràng và mục tiêu cụ thể. Hãy cùng mình làm một số trong những bài tập về đối chiếu trong tiếng Anh để hiểu hơn nhé!

*

Trước tiên, để rất có thể làm bài bác tập về câu so sánh trong giờ đồng hồ Anh, mình sẽ tổng vừa lòng lại một số trong những kiến thức cơ bạn dạng về đối chiếu trong giờ Anh: Trong giờ đồng hồ Anh, có một vài loại so sánh sau:

Các cấu tạo so sánh trong giờ Anh cơ bản:

So sánh bằng

Sử dụng khi đối chiếu cái này như cái kia, bởi cái kia.

Bạn đang xem: Bài tập về so sánh

Công thức: as + adj/adv + as hoặc so + adj/adv + as

Ví dụ: phái mạnh sings as beautifully as a singer.( phái nam hát hay như ca sĩ.)

So sánh hơn

Sử dụng khi so sánh cái này hơn dòng kia

Công thức:

– cùng với tính từ, trạng từ là một âm tiết: adj/adv- er + than

Ví dụ: Hang is taller than Thao. ( Hằng cao hơn Thảo)

– cùng với tính từ, trạng từ bỏ 2 âm ngày tiết trở lên: more + adj/adv + than

Ví dụ: Hang is more beautiful than Thao. ( Hằng đẹp tuyệt vời hơn Thảo)

*

So sánh nhất

Sử dụng khi đối chiếu cái thì hơn toàn bộ những chiếc khác

Công thức:

– cùng với tính từ, trạng xuất phát điểm từ 1 âm tiết: the + adj/adv- est

Ví dụ: phái nam is the tallest in my classroom.

– với tính từ, trạng từ có 2 âm ngày tiết trở lên: the + most + adj/adv

Ví dụ: This is the most difficult problem ( Đây là vụ việc khó nhất)

So sánh nâng cao

Ngoài 3 dạng đối chiếu cơ bản như trên, trong tiếng Anh còn một trong những dạng so sánh quan trọng và bạn phải hiểu chúng để có thể làm những bài tập so sánh trong giờ Anh nâng cao.

*

So sánh kém

– đối chiếu kém hơn

Với tính từ, trạng từ:

S + V + less + adj/adv + than + noun/pronoun = S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Với danh từ:

Danh từ bỏ đếm được: S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronoun

Danh từ không đếm được: S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clause

– so sánh kém nhất: S + V + the least + adj/adv + noun/ pronoun/ clause

So sánh kép

– ví như câu có 1 ý:

Đối với tính từ ngắn: S + V + Adj/ adv-er + và + adj/adv-er

Đối cùng với tính từ dài: S+ V + more và more + adj/adv

– nếu câu tất cả 2 ý:

Đối cùng với tính trường đoản cú ngắn: The + adj/ adv-er + S + V, The + adj/ adv-er + S + V

Đối với tính từ dài: The + more + adj/adv + S + V, The + more + adj/ advn + S + V

– Một số cấu trúc khác

The more + S + V, the more + S + V

The less + adj/ advdài + S + V, the less + adj/ advdài + S + V

More and more + N

Less and less + N

*

So sánh bội số

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + noun

Sau đấy là các dạng bài xích tập đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án

Bài tập 1: bài xích tập trắc nghiệm so sánh hơn chọn giải đáp đúng

1. Thao is ……. Singer.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. It is ……. In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

3. Quynh is ……. Student in her class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

4. Math is thought khổng lồ be ……. Than Literature.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

5. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

6. Tung is ……. Than Nam.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

7. She is …………… than her sister.

A. Quieter B. The quietest

C. The more quiet D. As quiet

Đáp án bài xích tập 1:

1.C 2.C 3.C 4.A 5.D 6.C 7.A

Bài tập 2: bài xích tập viết lại câu đối chiếu trong giờ Anh sử dụng từ cho sẵn

1. A lemon/ not sweet/ as/ an orange.

___________________________

2. A rose/ more/ beautiful/ a weed.

___________________________

3. Thuong/ tall/ student / in my class.

___________________________

Đáp án bài bác tập 2:

1. A lemon is not as sweet as an orange.

2. A rose is more beautiful than a weed.

3. Thuong is the tallest student in my class.

Bài tập 3: kiếm tìm lỗi sai trong câu và sửa lại mang đến đúng

1. Nobody is happy than Miss Snow is.

Xem thêm: 30 Bài Tập Bồi Dưỡng Toán Nâng Cao Lớp 1 Năm Học 2021, Các Dạng Bài Toán Nâng Cao Lớp 1

2. The more you have, the most you want.

3. Japanese cars are the more expensive car in the world.

4. The faster you drive, the more like you are lớn have an accident.

5. Jerome has half as much records now as I had last year.

*

Đáp án bài tập 3:

1. Happy- happier

2. Most- more

3. More- most

4. Like- likely

5. Much- many

Bài tập 4: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi

1. Have you got any bigger than that one?

Is this____________________?

2. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.

I’ve_____________________.

3. My grandmother is older than every one in my family.

My grandmother is the_____________________.

4. She speaks too much & people feel bored

The more_____________________.

5. No river in the world is longer than the Nile.

The Nile______________________.

*

Đáp án bài xích tập 4

1. Is this the smallest hat you’ve got?

2. I’ve never tasted a more delicious cake than this one.

3. My grandmother is the oldest in my family.

4. The more she speaks, the more bored people feel.

5. The Nile is the longest river in the world.

Các bài tập trên để giúp đỡ bạn thành thạo rộng khi làm bài xích tập đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh sinh sống trường lớp. Chúng ta nên chuyên cần ôn luyện liên tục và làm những bài tập giờ đồng hồ Anh về đối chiếu để chuyên môn tiếng Anh của phiên bản thân ngày một nâng cao hơn. Hi vọng với các gì mình đã chia sẻ cùng những bài bác tập so sánh tiếng Anh trong nội dung bài viết sẽ góp ích các cho bạn.