BÀI TẬP TOÁN LỚP 1 TRONG PHẠM VI 10

6 + 3 – 4 = …5 + 4 – 2 = …3 + 7 – 9 = …
6 – 4 + 3 = …5 – 2 + 4 = …6 + 4 – 7 = …
3 + 5 + 2 = …6 + 1 + 3 = …4 + 3 + 2 = …
3 + 2 + 5 = …6 + 3 + 1 = …9 – 3 – 2 = …
10 – 5 – 2 = …6 + 4 = …9 – 4 – 2 = …
10 – 7 = …10 – 4 = …9 – 4 – 3 = …

Bài 62.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 1 trong phạm vi 10

thực hiện phép tính

7 + 3 – 5 = …9 – 3 – 2 = …5 + 4 + 0 = …
8 – 5 + 4 = …10 – 4 – 5 = …7 – 7 + 10 = …
2 + 6 + 1 = …6 – 0 – 4 = ….6 – 5 + 9 = …
3 + 4 + 3 = …8 – 3 – 5 = …10 + 0 – 5 = …

Bài 63. 

Bài 64. 

Bài 65. Viết những phép tính say đắm hợp 

Bài 66. Điền vào khu vực trống

Bài 67. Tô thuộc màu cho các hình ham mê hợp:

Bài 68. Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Bài 69. 

Bài 70. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 71.

Xem thêm: Về Bản Xem Gái Tắm Tiên - Gái Xinh Hà Nội Tắm Truồng

triển khai phép tính:

Bài 72.  Điền những số 2;6;7 vào ô trống phù hợp hợp sao để cho tổng những số trên từng cạnh của hình tam giác đều bằng 10.

Bài 73. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 74. Điền số tương thích vào ô trống

Bài 75. 

Bài 76. Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 77. tiến hành phép tính:

3 + 3 = …5 + 1 = …2 + 1 + 3 = …0 + 5 + 1 = …6 = … + 2 + 2
2 + 4 = …6 + 0 = …4 – 3 + 5 = …3 – 3 = 6 – …6 – 1 – 1 – … = 4

Bài 78. Điền chữ số phù hợp vào ô trống:

Bài 79. Điền chữ số tương thích vào ô trống:

Bài 80. Điền dấu +,- thích hợp vào địa điểm chấm:

4 – 1 … 1 … 1 = 1 2 … 1 – 3 = 0 1 … 1
1 … 1 … 1 … 2 = 34 – 2 … 1 = 1 2 … 2 > 3
3 … 3 … 3 … 3 = 0 3 … 2 – 4 = 1 3 … 1
3 … 2 = 52 … 2 – 4 = 04 … 1 > 4